4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

rozbiórka budynku co warto wiedziec - skup nieruchomosci online
Rozbiórka budynku zgodnie z prawem. Jak ją przeprowadzić?
·

Rozbiórka budynku zgodnie z prawem. Jak ją przeprowadzić?

O budowie domu, remoncie i przebudowie mówi się wiele. Prawo budowlane po ostatniej nowelizacji porządkuje pewne aspekty dotyczące również takiego przedsięwzięcia, jak rozbiórka budynku. W przypadku, gdy właściciel podejmuje decyzję o wyburzeniu starego domu, warto, by wiedział, jak należy wykonać to zgodnie z prawem.

Rozbiórka budynku wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. W związku z tym znajomość przepisów BHP oraz stosowanie wszelkich środków zabezpieczających ma tu znaczenie priorytetowe. Nieznajomość podstawowych przepisów prawa budowlanego i wyburzenie bez pozwolenia lub zgłoszenia, może skończyć się nie tylko sankcjami prawnymi, ale również groźnym wypadkiem.

Jeżeli nieruchomość nie jest przeznaczona do rozbiórki, tylko jest w złym stanie technicznych, to można ją sprzedać razem z działką firmie Kupujemym.pl. Takie rozwiązanie jest korzystne ze względu na szybkie uzyskanie środków finansowych i pozbycie się problematycznej nieruchomości.

Różnica między budową a rozbiórką budynku w prawie budowlanym

Zakres prac związanych z budową w oczywisty sposób różni się od tych związanych z rozbiórką. Niemniej jednak prawo budowlane określa oba zjawiska dokładnie tak samo i nakłada na nie te same obowiązki. Roboty budowlane związane z rozbiórką domu wymuszają na właścicielu posesji posiadanie odpowiedniej zgody, tak samo, jak pozwolenia na budowę domu. W niektórych przypadkach trzeba uzyskać zgodę na wyburzenie budynku, a w niektórych wystarczy zgłoszenie.

Budowa domu wiąże się z postawieniem budowli na gruncie i nadaniem jej numeru administracyjnego. Wyburzenie budynku, czyli jego fizyczne usunięcie z powierzchni działki skutkuje również usunięciem jego numeru. Tym samym zostaje również zmieniony stan prawny całej posesji oraz zostanie uporządkowany stan prawny w księdze wieczystej.

Działkę po rozbiórce można sprzedać, ale nowy właściciel przejmie prawo tylko do gruntu O pozwolenie na nową budowę będzie musiał się starać od początku

Kiedy pozwolenie na rozbiórkę domu, a kiedy samo zgłoszenie?

Rozbiórka domu wymaga sprawdzenia szeregu czynników, które warunkują pozytywną decyzję o jej przeprowadzeniu. Jednym z takich czynników jest ocena przedsięwzięcia pod względem oddziaływania na środowisko. W związku z tym, do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę budynku należy dołączyć pozytywną decyzję środowiskową.

Zgłoszenie rozbiórki budynku wiąże się również z dostarczeniem dokumentacji opiniowanej przez inne organy administracyjne. Powinna się tu znaleźć zgoda właściciela budynku na prowadzenie wyburzenia. Warto tu nadmienić, że dotyczy to również przypadku rozbiórki własnego domu. Kolejno dokumentacja musi zawierać szkic usytuowania budowli, opis zakresu i sposobu prowadzenia wyburzenia budynku, oraz określenie sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia. Dodatkowo przedstawić trzeba inne uzgodnienia lub opinie, a także dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. 

Rozbiórka domu nie wymaga pozwolenia w przypadku budynków niewpisanych do rejestru zabytków, ani objętych ochroną konserwatorską, ale tylko do 8 m wysokości oraz odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa wysokości. Pozwolenia również nie trzeba mieć w przypadku wyburzenia budynku, na którego budowę nie było ono wymagane. Jednocześnie warto nadmienić, że organ decydujący o zgodzie na rozbiórkę, może jej nie udzielić w przypadku, gdy wyburzenie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także gdy jest szkodliwe dla środowiska.

Zgłoszenie zakresu prac wyburzeniowych

Zgłoszenie rozbiórki budynku należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli wyburzenie budynku zostanie odrzucone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, to decyzja o tym wpłynie do właściciela w przeciągu 21 dni. Jeżeli to nie nastąpi, można przystąpić do rozbiórki domu. Warto tu nadmienić, że po wydaniu decyzji pozytywnej, rozbiórka budynku musi nastąpić w terminie do trzech lat od terminu zgłoszonego we wniosku.

Wyburzenie budynku może również nastąpić w trybie nadzwyczajnym bez pozwolenia. Dotyczy to tylko i wyłącznie budowli, która jest w takim stanie, że grozi jej szybkie zawalenie. Tylko względy bezpieczeństwa uprawniają właściciela do podjęcia kroków w tym kierunku. Jednocześnie przewidziany w tym przypadku jest obowiązek bezzwłocznego uzyskania pozwolenia lub zgłoszenie do odpowiedniego organu.

W innych przypadkach rozpoczęcie rozbiórki budynku bez pozwolenia jest samowolą budowlaną. Znowelizowane prawo budowlane określa czynności tak budowlane, jak rozbiórkowe jednoznacznie jako wymagające zezwolenia na roboty budowlane. Właściciel, który tak postąpi, musi liczyć się z wysokimi sankcjami prawnymi oraz kosztami.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]