1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KMBNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), ul Twarda 18 zwana dalej ?Administratorem?
  2. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku:
 1. skorzystania przez Państwo z formularza kontaktowego Dane osobowe, których rodzaje uzależnione są od Państwa samodzielnych decyzji polegających na umieszczeniu ich w prowadzonej korespondencji są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit f RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na obsłudze nadesłanej przez Państwo korespondencji
 2. oferowania usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza przez Administratora w związku z realizacją prawnie uzasadnionego celu wynikającego z art 6 ust 1 lit f RODO W tym przypadku dane osobowe pozyskiwane są przez ogólnodostępne zasoby Internet, w tym portale ogłoszeniowe, również te prowadzące działalność polegającą na oferowaniu sprzedaży i wynajmu nieruchomości
  1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi prowadzonej z Państwem korespondencji oraz wynikających z niej działań związanych z oferowanymi przez Administratora usługami Oznacza to, że w przypadku uznania przez Administratora, że zakres nadesłanych danych jest nadmiarowy, nadmiarowe dane zostaną natychmiast usunięte
  2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez czas niezbędny do obsługi prowadzonej z Państwem korespondencji, a po jej zakończeniu przez okres 3 lat
  3. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego
  4. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art 6 ust 1 lit f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług
  5. Podanie danych osobowych, ich zakres oraz rodzaj jest dobrowolne i uzależnione od samodzielnych decyzji użytkownika
  6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewnia, że Państwa dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług, z których korzysta Administrator, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy obsłudze nadesłanej przez Państwo korespondencji
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych
 2. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Mają Państwo prawa: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 powyżej możecie Państwo wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@kupujemympl
  3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. PLIKI ?COOKIES?
  1. Strona Administratora używa plików ?cookies?
  2. Instalacja plików ?cookies? jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej W plikach ?cookies? znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej
  3. Administrator wykorzystuje własne pliki ?cookies? w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ?cookies? do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookies? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego