4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?
Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?
·

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Dom z ogródkiem jest marzeniem wielu osób. Część z inwestorów, którzy nie chcą angażować czasu i środków kupują dom z rynku wtórnego. Z drugiej strony jest spora grupa, która wchodzi w posiadanie działki i planuje budowę domu. Pierwszym, milowym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Kto wydaje pozwolenie na budowę domu i ile to kosztuje?

Na czym polega pozwolenie na budowę?

Jesienią 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która ma na celu przyspieszenie uzyskania pozwolenia na budowę. Po zmianie przepisów znacznie łatwiej jest zalegalizować samowolę budowlaną. Ponadto najnowsze prawo określa, które konstrukcję nie wymagają pozwolenia na budowę. Są to:

 • instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku,
 • montaż naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m?,
 • urządzenia melioracji wodnej,
 • obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej (np. huśtawki),
 • wpłatomaty,
 • biletomaty,
 • automaty sprzedające,
 • paczkomaty i inne automaty przechowujące przesyłki,
 • automaty do wykonywania innych usług o wysokości nieprzekraczającej 3 m.

Z ustawy wynika, że istnieje możliwość budowy domu całorocznego bez pozwolenia. Pomimo że w powyższych przypadkach nie jest wymagany wniosek o pozwolenie na budowę, należy przedstawić komplet dokumentów odpowiedniemu organowi.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która jest niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Pozwolenia na budowę wymaga budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa oraz przebudowa obiektów budowlanych. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub za pomocą ePUAP i profilu zaufanego.

Do wniosku należy załączyć:

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy,
 • mapę do celów projektowych,
 • przedstawienie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz projektu technicznego,
 • warunki techniczne dostawy mediów do nowego domu.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwolenie na budowę wydaje starosta, wojewoda lub Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Starosta pełni rolę pierwszej instancji organu administracji architektoniczno ? budowlanej dla budynków mieszkalnych, na przykład domów. Odwołanie możemy złożyć do wojewody lub prezydenta miasta (wyłącznie w przypadku miast na prawach powiatu).

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Łączny koszt pozwolenia na budowę bywa zróżnicowany, ponieważ wpływa na niego kilka czynników. Największym wydatkiem okaże się projekt budowlany ? od 2000 do nawet 6000 zł. Za mapę do celów projektowych wydamy od 600 do 1500 zł. Ekspertyza dotycząca stanu obecnego po przebudowie istniejącego budynku to wydatek około 1500 zł. Do tego dochodzą dodatkowe koszty takie jak wypis z MPZP lub wydanie warunków zabudowy, koszty map itp. łącznie do 500 zł.

Jeśli planujesz sprzedać swoją działkę, to warto zapoznać się z ofertą firm oferujących szybki skup nieruchomości. Jedną z takich firm jest KupujemyMpl, zajmująca się między innymi szybkim skupem działek, skupem domów czy skupem udziałów w nieruchomości.

Dzięki usłudze, jaką jest wycena nieruchomości online, w ciągu 24 godzin otrzymasz konkretną propozycję cenową za swoją działkę.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]