4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie ? jak z tego wyjść?
Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie. Jak z tego wyjść?
·

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie. Jak z tego wyjść?

Czym jest przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie? Czy taka procedura jest korzystna dla dłużnika? Jak przebiega transakcja sprzedaży przewłaszczonego mieszkania? Sprawdźmy, jak szybko i sprawnie sprzedać przewłaszczoną nieruchomość we współpracy z naszą firmą prowadzącą skup nieruchomości KupujemyM.pl.

Przewłaszczenie nieruchomości – mieszkania na zabezpieczenie kredytu

Wierzyciele i dłużnicy mogą wchodzić w różne relacje formalno-prawne, które regulują ich stosunki i zabezpieczają interesy do czasu wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań. Jedną z nich jest instytucja przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. To umowa polegająca na przeniesieniu własności nieruchomości należącej do dłużnika (lub osoby trzeciej) na wierzyciela w celu zabezpieczenia spłaty długu.

Taka umowa przewłaszczenia zakłada powrotne przeniesienie własności na pierwotnego właściciela po spłacie wierzytelności. Zwykle przewiduje też możliwość korzystania z przewłaszczonej nieruchomości przez dłużnika lub osobę trzecią. Najczęściej z tej formy zabezpieczania wierzytelności korzystają instytucje finansowe udzielające pożyczek gotówkowych (rzadziej kredytów).

Przewłaszczenie nieruchomości a przepisy

Procedura przewłaszczenia nieruchomości nie jest formalnie przewidziana w polskim prawodawstwie (poza jednym wyjątkiem określonym w prawie bankowym). Ta forma prawna funkcjonuje na podstawie zapisów kodeksu cywilnego i została wypracowana w praktyce. Może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. Jak formalnie wygląda przewłaszczenie na zabezpieczenie? Orzecznictwo odnoszące się do przewłaszczania nieruchomości wskazuje na konieczność zawierania dwóch oddzielnych umów w tym zakresie.

Pierwsza dotyczy bezwarunkowego przeniesienia własności nieruchomości, druga jest zobowiązaniem nowego właściciela do powrotnego przeniesienia nieruchomości pod warunkiem zawieszającym, którym jest spłata długu. Oba dokumenty powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Nie ma jednak zasad, które precyzowałyby zapisy takich umów. Wiąże się to z dużym ryzykiem nadużyć ze strony pożyczkodawców, którzy specjalizują się w przeprowadzaniu tego typu transakcji. Zawierając taką umowę, powinniśmy więc zwrócić szczególną uwagę na treść dokumentów.

Prawa nowego właściciela i dłużnika

Umowy dotyczące przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie powinny zawierać precyzyjne zapisy regulujące prawo do korzystania z nieruchomości przez dłużnika (lub osobę trzecią) w czasie obowiązywania zabezpieczenia. W przypadku mieszkań wierzyciel może wyrazić zgodę na zamieszkiwanie lokalu przez dłużnika lub prowadzenie w nim działalności gospodarczej – takie rozwiązanie daje nam większe szanse na spłatę zobowiązań finansowych.

Z drugiej strony – w razie pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązań finansowych przez dłużnika – wierzyciel będzie mógł sprzedać przewłaszczoną nieruchomość z pominięciem postępowania egzekucyjnego, co nie jest możliwe np. w przypadku nieruchomości zabezpieczonych hipoteką lub zastawionych.

Czym grozi przewłaszczenie?

Praktyka pokazuje, że przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie spłaty długu obarczone jest dużym ryzykiem bezpowrotnej utraty majątku przez dłużnika. Wierzyciel może bowiem żądać natychmiastowego wydania nieruchomości przez dłużnika po upłynięciu terminu przeznaczonego na spłatę zadłużenia. Dotychczasowi właściciele nierzadko tracą w ten sposób dorobek całego życia, a bywa, że także jedyny dach nad głową.

Warto jednak zwrócić uwagę, że do czasu wygaśnięcia terminu na spłatę długu również wierzyciel nie posiada pełnego prawa do dysponowania przewłaszczoną nieruchomością – nie może on np. sprzedać lub nakazać opuszczenia lokalu przez dłużnika, dopóki ten terminowo spłaca w dług.

Sprzedaż przewłaszczonego mieszkania – to się opłaca

W przypadku braku możliwości spłacania pożyczki lub kredytu przez dłużnika korzystna dla obu stron może okazać się sprzedaż zadłużonego mieszkania osobie trzeciej. Jako pożyczkobiorcy, którzy przewłaszczyliśmy nieruchomość na rzecz pożyczkodawcy, pozbędziemy się w ten zadłużenia i otrzymamy pozostałą część środków finansowych ze sprzedaży mieszkania.

Pożyczkodawca szybko odzyska wierzytelności i pozbędzie się kłopotliwej własności (której nie może sprzedać do czasu wygaśnięcia terminu na spłatę długu). Do dokonania takiej transakcji potrzebny jest oczywiście kupiec ? w ten sposób możliwe będzie zawarcie trójstronnej umowy sprzedaży. Jest to dość skomplikowana i ryzykowna dla kupującego procedura, dlatego w praktyce na kupno przewłaszczonych mieszkań decyduje się niewiele osób.

Jak sprzedać przewłaszczone mieszkanie?

Rozwiązaniem problemu ze sprzedażą przewłaszczonego mieszkania jest podjęcie współpracy z profesjonalną firmą prowadzącą skup nieruchomości za gotówkę. Jedną z nich jest KupujemyM.pl, która posiada duże doświadczenie w zakresie obrotu lokalami znajdującymi się w skomplikowanej sytuacji prawnej. Prowadzi także skup domów. Eksperci KupujemyM.pl doskonale znają ryzyko związane z tego typu transakcjami i są przygotowani na wszelkie przeciwieństwa i problemy. Sprawnie i szybko zajmują się wszystkimi niezbędnymi procedurami – taka transakcja przebiega przy minimum formalności dla pozostałych stron umowy. Do tego Kupujemy M.pl działa w całej Polsce i skupuje mieszkania wszelkiego typu: wymagające remontu i znajdujące się mało atrakcyjnej lokalizacji. Co ważne, należności za mieszkanie trafi na konto sprzedającego niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]