4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Zadłużone mieszkanie spółdzielcze
Jak sprzedać zadłużone mieszkanie spółdzielcze?
·

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie spółdzielcze?

Zastanawiasz się może, jak sprzedać zadłużone mieszkanie spółdzielcze? Co zrobić, jeśli właściciele lokalu przeznaczonego na sprzedaż mają zaległe zobowiązania finansowe w spółdzielni? Jak sprzedać zadłużone mieszkanie, które jest zagrożone egzekucją komorniczą? W rozwiązywaniu tego rodzaju problemów pomagają firmy oferujące skup nieruchomości z problemami.

Mieszkanie w spółdzielni, czyli jakie?

Sytuacja prawna spółdzielczego mieszkania własnościowego różni się od zwykłego lokalu własnościowego. Jego właściciel nie ma prawa własności do budynku, w którym znajduje się mieszkanie, ani do gruntu, na którym stoi. Takie lokum nie musi też mieć założonej księgi wieczystej. Może ona jednak zostać utworzona, np. w celu obciążenia mieszkania hipoteką – taka sytuacja ma zwykle miejsce wówczas, gdy właściciel stara się o uzyskanie kredytu hipotecznego z banku.

Poza tym prawo do dysponowania mieszkaniem spółdzielczym własnościowym jest takie same, jak w przypadku lokali z pełną własnością – można je sprzedawać, przekazywać w spadku lub w formie darowizny, a także wynajmować. Takie lokale można też zadłużać. Dotyczy to zarówno obciążenia mieszkania hipoteką, jak i zaciągania innych długów, których egzekucja może wiązać się z zajęciem mienia przez komornika. Jeszcze inną formą zadłużenia jest zaleganie z opłatami do spółdzielni. W przypadku sprzedaży takiego lokalu zobowiązania powinny zostać spłacone. W niektórych przypadkach mogą jednak zostać przeniesione na nowego właściciela.

Kupno zadłużonego mieszkania spółdzielczego: wiele problemów, mało chętnych

Sprzedaż zadłużonego mieszkania jest trudniejsza niż w przypadku „M”, którego właściciele nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych. Kupujący nie chcą brać na siebie problemów związanych ze spłatą zobowiązań zaciągniętych przez poprzednich właścicieli. Zwykle wymagają od sprzedającego przedstawienia zaświadczenia ze spółdzielni o braku przeciwwskazań do sprzedaży (jego wydanie często uzależnione jest od tego, czy właściciel nie zalega z opłatami za lokal). Oczekują także dokumentów potwierdzających, że mieszkanie nie jest obciążona hipoteką. Nic dziwnego, że  kupno zadłużonego mieszkania spółdzielczego własnościowego tak rzadko dochodzi do skutku.

Uniknąć komornika

Tymczasem sprzedaż zadłużonego mieszania własnościowego bardzo często jest dla dłużnika jedynym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Osoby wystawiające na sprzedaż zadłużone mieszkanie chcą zwykle uniknąć zajęcia lokalu przez komornika. Warto pamiętać, że kupno zadłużonego mieszkania spółdzielczego podczas publicznej licytacji jest możliwe już za 3/4 lub 2/3 kwoty ustalonej przez rzeczoznawcę. Taka transakcja oznacza więc znaczne straty finansowe dla właściciela, a dodatkowo wiąże się z groźbą eksmisji.

Sprzedaj mieszkanie, wyjdź z długów

Sprzedaż zadłużonego lokalu na własnych warunkach jest jak najbardziej możliwa. Nie zabraniają jej przepisy prawa, a sama procedura może być w pełni bezpieczna zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. W jaki zatem sposób odbywa się kupno zadłużonego mieszkania spółdzielczego własnościowego? Uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych, którymi obciążone jest mieszkanie, uwzględnia się w treści aktu notarialnego. Na jego mocy pieniądze ze sprzedaży w pierwszej kolejności trafiają do wierzycieli, a pozostała należność przekazywana jest na konto sprzedającego.

Fachowcy od skupu zadłużonych mieszkań

Kupno mieszkania zadłużonego w spółdzielni, obciążonego hipoteką lub zagrożonego zajęciem komorniczym to specjalność firm oferujących szybki skup nieruchomości za gotówkę. Nasza firma gwarantuje błyskawiczną wycenę, a także szybką realizację transakcji. Właścicielom zadłużonych lokali oferujemy zaliczkę lub zadatek, dzięki którym mogą niezwłocznie pokryć swoje zobowiązania w spółdzielni. Ułatwi to przygotowanie aktu notarialnego. Przelewy na konta wierzycieli oraz właścicieli mieszkania realizujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Pomagamy też rozwiązać problemy formalne, które pojawiają się przy realizacji tego typu transakcji.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]