4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Dziedziczenie ustawowe mieszkania
Dziedziczenie ustawowe mieszkania
·

Dziedziczenie ustawowe mieszkania

Kodeks cywilny rozróżnia dwie formy dziedziczenia: dziedziczenie testamentowe i ustawowe A czym jest dziedziczenie ustawowe mieszkania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, o co chodzi z procedurą dziedziczenia.

Dziedziczenie ustawowe mieszkania, o co chodzi?

Dziedziczenie ustawowe to forma, zgodnie z którą spadkobiercy są powoływani do spadku. Dochodzi do niego w momencie kiedy:

  • Spadkodawca nie sporządził testamentu.
  • Testament uznano za nieważny.
  • Osoby powołane do dziedziczenia testamentowego odrzucają spadek lub nie mogą być spadkobiercami – np. nie żyją.
  • Spadkodawca wskazał spadkobierców tylko części majątku.

Reguły dziedziczenia ustawowego zawarte są w Kodeksie cywilnym w art. 931-940 i opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia. W ustawie ustalono ścisłą kolejność osób powoływanych do spadku, a także ich udziały w masie spadkowej, w skład której może wchodzić lokal mieszkalny. Dziedziczenie ustawowe oparte jest na konstrukcji dorozumianego oświadczenia woli spadkodawcy, który, jako że nie sporządził testamentu, godzi się na rozwiązania ustawowe.

Zobacz, czym jest dziedziczenie testamentowe?

Podział spadkobierców

W myśl aktualnych przepisów prawa spadkodawcy ustawowi zostali podzieleni (w kolejności od stopnia bliskości ze zmarłym) na następujące grupy:

  • Grupa pierwsza – współmałżonek, dzieci, zstępni dziecka (jeżeli zmarło przed otwarciem spadku). W pierwszej kolejności powołane do spadku są: dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż ? całości spadku. Po śmierci dziecka spadkodawcy, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
  • Grupa druga – małżonek spadkodawcy i jego rodzice. Jeśli osoba zmarła nie posiadała żadnej rodziny zaliczonej do grupy pierwszej bądź spadkobierca nie przyjął spadku, wówczas majątek ten przysługuje osobom zaliczonym do drugiego kręgu. Kiedy spadkodawca nie ma potomstwa, spadek po nim przypada jego małżonkowi i rodzicom, w tym mężowi lub żonie zawsze przypada połowa spadku. Rodzice zmarłego dzielą drugą połowę między siebie.
  • Grupa trzecia – małżonek, rodzice i rodzeństwo. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy, w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Udział małżonka, który dziedziczy wraz z rodzicami, rodzeństwem, czy zstępnymi rodzeństwa współmałżonka, zawsze wynosi połowę spadku. Gdy spadkodawca nie posiadał ani dzieci, ani rodzeństwa, ani zstępnych rodzeństwa, jego małżonek obejmuje całość spadku.
  • Grupa czwarta ?- dziadkowie i pasierbowie. Kiedy brakuje: dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, cały jego spadek przypada jego dziadkom, którzy dziedziczą w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W przypadku braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych. Jeżeli brakuje małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.
  • Grupa piąta – gmina lub Skarb Państwa. Jeśli brakuje spadkodawców zaliczających się do wymienionych powyżej grup, to spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu lub Skarbowi Państwa, wtedy gdy nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo jego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się za granicą.

Bibliografia:
Stan prawny na dzień 18.08.2019r.

Akty prawne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Źródła internetowe:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dziedziczenie-nieruchomosci-bez-testamentu-czyli-kto-pierwszy-po-spadek-7629645.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedziczenie_ustawowe
https://www.infor.pl/prawo/spadki/zasady-dziedziczenia/2824201,Dziedziczenie-ustawowe-kodeksowa-kolejnosc-dziedziczenia.html
https://www.infor.pl/prawo/spadki/zasady-dziedziczenia/2903444,Dziedziczenie-ustawowe-kto-dziedziczy-po-zmarlym.html
wojciechrudzki.pl/prawo-spadkowe/dziedziczenie-ustawowe/
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1410419,dziedziczenie-ustawowe-kolejnosc.html
bezprawnik.pl/dziedziczenie-ustawowe/
https://e-prawnik.pl/artykuly/porzadek-dziedziczenia-czyli-kto-i-w-jaki-sposob-dziedziczy-po-zmarlym-jesli-nie-pozostawil-on.html
https://kb.pl/porady/spadek-po-rodzicach-lub-dalszej-rodzinie-mieszkanie-co-musisz-zrobic/
vivus.pl/moje-finanse/najnowsze-porady/na-czym-polega-dziedziczenie-ustawowe-jaka-jest-kolejnosc-dziedziczenia/#gre

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]