4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Notariusz
Kim jest notariusz? Rola kancelarii notarialnej w obrocie nieruchomościami.
·

Kim jest notariusz? Rola kancelarii notarialnej w obrocie nieruchomościami.

Kim jest notariusz? Posiadacz mieszkania lub domu wie dobrze, że bez aktu notarialnego nie można zawrzeć żadnej umowy dotyczącej nieruchomości. Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym odbywa się praktycznie cały obrót nieruchomościami.

Szczególnie ważne jest, gdy zaistnieje potrzeba spieniężenia swojej nieruchomości. Kooperując z firmą https://kupujemym.pl/, można dokonać szybkiej sprzedaży mieszkania, przy uproszczonych procedurach, finalizując transakcję w kancelarii notarialnej. Warto wiedzieć w związku z tym, co robi notariusz, a także ile kosztuje akt notarialny.

Notariusz, czym się zajmuje?

Notariusz to zawód zaufania publicznego, urzędnik o wykształceniu prawnym, powoływany na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Tym samym jest to osoba zabezpieczająca prawnie wszelkiego rodzaju umowy, intercyzy, testamenty i wiele innych. Każda z tych form wymaga aktu notarialnego. W obrocie nieruchomościami nie ma możliwości żadna ingerencja w prawa własności bez uczestnictwa notariusza. Sprzedaż lub kupno lokalu, dziedziczenie nieruchomości, czy zniesienie współwłasności mieszkania lub domu – wszystko to musi zawrzeć się w odpowiednim akcie notarialnym. Taki dokument zamieszczony jest w rejestrach notarialnych. To, czego nie robi notariusz, to rozstrzyganie sporów. Rejestry notarialne zawierają takie akty notarialne, które podyktowane są zgodą stron je zawierających.

Kancelaria notarialna nie jest miejscem dla szukających porad prawnych lub usług prawnych, a notariusz nie jest doradcą prawnym. Pamiętając o tym, że akt notarialny pod względem prawa równy jest sądowym decyzjom, można powiedzieć, że jest to osoba o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa dokumentów.

Sprzedaż mieszkania, czego spodziewać się po notariuszu?

Każdorazowa ingerencja w prawo własności nieruchomości musi zostać zawarta w księdze wieczystej oraz przypieczętowana odpowiednim aktem notarialnym. Dokonując sprzedaży nieruchomości, warto wiedzieć, jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania są wymagane. Niezbędne będą wszystkie dane osobowe właściciela oraz dane zbywanego mieszkania. Dodatkowo dołączyć należy umowę przedwstępną, jeśli była sporządzona.

Kancelaria notarialna wymaga w przypadku sprzedaży nabytego wcześniej lokalu, poprzedniego aktu notarialnego. Rejestry notarialne ujawniają te dane i nie ma problemu z ich zdobyciem, tak samo jak księgi wieczyste.

Do obowiązków notariusza należy sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości i poprawności wpisów w księdze wieczystej. Kolejnym działaniem jest sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży. Akt notarialny powinien zawierać wniosek o założenie księgi wieczystej, jeśli kupowana nieruchomość jest nowa lub wniosek o zmianę właściciela w księdze wieczystej sprzedawanego lokalu.

Opłaty notarialne Ile kosztuje notariusz?

Wszystkie czynności notarialne objęte są opłatami notarialnymi. Każdy akt prawny ma swoją cenę, a regulowany jest ustawowo według określonych widełek cenowych. W zależności od dokumentu notarialnego, jak również od samego notariusza ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. Ile kosztuje akt notarialny, można wyliczyć według zapisów ustawy o Prawie notarialnym. Taksa notarialna ustalana jest indywidualnie przez kancelarię notarialną i do pewnych granic można ją negocjować.

Maksymalna stawka notariusza określana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Poza drobnymi dokumentami, których koszt podaje się kwotowo, opłaty notarialne zależą od wartości przedmiotu umowy. To, ile kosztuje akt notarialny, zależne jest od stawki przewidzianej przez ustawodawcę. Jest siedem stawek, które wykorzystuje notariusz, a sprzedaż mieszkania znajduje się w stawce piątej. Oznacza to wyliczenie procentowe od wartości powyżej 60 tysięcy złotych do 1 miliona. Pobrana zostanie taksa w wysokości 0,4% od kwoty, która jest powyżej ustawowych 60 tysięcy zł, a nie od pełnej wartości sprzedawanej nieruchomości. 

Warto skierować kroki do kancelarii notarialnej, która nie wykorzystuje maksimum należnej taksy. Bywają takie kancelarie, gdzie akt notarialny będzie kosztował sporo mniej, co przy umowie kupna-sprzedaży jest szczególnie widoczne.

Opłaty notarialne nie zawierają przepisowych działań, takich jak opłaty sądowe przy zmianach w księgach wieczystych, czy podatek. Te opłaty również uiszczane są w momencie podpisywania aktu notarialnego, nie mniej nie zależą od opłat notarialnych.

Biorąc pod uwagę wiele formalności przy przeprowadzaniu sprzedaży mieszkania, można śmiało powiedzieć, że notariusz oraz akt notarialny to niewielki problem. Sprzedając nieruchomość skupowi nieruchomości, liczyć można na pełną organizację i bieżące rozwiązywanie niejasności prawnych. Tym samym jest możliwa szybka realizacja transakcji oraz finał w postaci aktu notarialnego. Większość działań przeprowadza firma, a wybrana kancelaria notarialna w pełni zabezpieczy interesy obu stron.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]