4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Dokumenty do sprzedaży mieszkania ? co trzeba wiedzieć
Dokumenty do sprzedaży mieszkania. Co trzeba wiedzieć?
·

Dokumenty do sprzedaży mieszkania. Co trzeba wiedzieć?

Sprzedaż mieszkania i formalności z nią związane bywają złożonym procesem, podczas którego bardzo często niezbędne okazują się różnego rodzaju urzędowe dokumenty. Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości odbywa się w formie aktu notarialnego, notariusz zawsze dba o to, by obie strony przedstawiły wszystkie niezbędne dokumenty. Warto zatem wiedzieć, które z nich są priorytetowe, jeśli chcesz pilnie sprzedać mieszkanie.

Rodzaje umów do sprzedaży mieszkania

W przypadku sprzedaży mieszkania, ilość i rodzaje dokumentów zależeć będą przede wszystkim od charakteru prawnego mieszkania oraz rodzaju umowy, jaką strony podpiszą. Przy sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną własność można wyróżnić następujące rodzaje umów:

  • przedwstępną umowę sprzedaży,
  • przyrzeczoną umowę sprzedaży / umowę sprzedaży, jeżeli brak wcześniejszej umowy przedwstępnej.

Dokumenty do sprzedaży mieszkania

W przypadku sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną własność, zarówno przy przedwstępnej, jak i przy przyrzeczonej umowie sprzedaży, najważniejsze jest, by dostarczyć notariuszowi podstawę nabycia nieruchomości, czyli dokument, na podstawie którego dana osoba stała się właścicielem. Najczęściej jest to wypis aktu notarialnego, np. umowy sprzedaży, umowy darowizny czy akt poświadczenia dziedziczenia; może to być również ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne postanowienie sądu, np. stwierdzające zasiedzenie.

Jeżeli nabywcą lub zbywcą jest osoba prawna, np. jedna ze spółek prawa handlowego, wtedy konieczne jest również przedstawienie:

  1. umowy bądź statutu spółki, w których określony jest zakres kompetencji jej organów oraz
  2. uchwały właściwego organu, w której spółka wyraża zgodę na kupno lub sprzedaż nieruchomości.

W sytuacji, gdy sprzedającymi lub kupującymi są małżonkowie, którzy zawierali umowy majątkowe małżeńskie, np. wprowadzające rozdzielność, również należy taką umowę okazać.

Sprzedaż mieszkania – dokumenty urzędowe

Jeżeli sprzedający nabył lokal w drodze darowizny lub spadku, musi on przy umowie sprzedaży okazać zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został należycie opłacony lub że jego nabycie jest z takiego podatku zwolnione, bądź zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Przy umowie sprzedaży niezbędne będą także dokumenty z innych urzędów. Jednym z nich jest zaświadczenie wydawane przez gminę, stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie, z którego będzie wynikać, że w lokalu nikt nie jest zameldowany. Oprócz tego ważne jest, aby posiadać zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego, należy okazać oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz samą umowę kredytową. Jeżeli zaś lokal jest obciążony hipoteką z tytułu wierzytelności kredytowej, sprzedawca winien przedstawić zaświadczenie z banku o aktualnym stanie zadłużenia nieruchomości.

Niezależnie od rodzaju umowy i mieszkania, przy podpisywaniu aktu notarialnego kluczowe jest, by mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), bowiem tylko po stwierdzeniu tożsamości notariusz będzie mógł przystąpić do czynności.

Sprzedaż mieszkania – formalności

Powyższy wykaz dokumentów jest oczywiście wykazem przykładowym i orientacyjnym. To, jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania będą potrzebne, zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju umowy i mieszkania, oraz od notariusza. Niemniej jednak zawsze dobrze jest wiedzieć, na co należy się przygotować, by już wcześniej móc rozpocząć proces pozyskiwania odpowiednich dokumentów. Jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość w szybkim czasie i bez zbędnych problemów, warto skorzystać w tym zakresie z naszych usług skupu nieruchomości.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]