4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Dziedziczenie testamentowe mieszkania
Dziedziczenie testamentowe mieszkania
·

Dziedziczenie testamentowe mieszkania

Dziedziczenie rozumie się jako przejście majątku należącego do spadkodawcy na spadkobierców. Kodeks cywilny reguluje wszelkie zagadnienia dotyczące spadków, w tym także dziedziczenie. W przepisach rozróżnia się dziedziczenie testamentowe i ustawowe. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się drugim z wyżej wymienionych.

Dziedziczenie testamentowe ważniejsze, niż ustawowe

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W poprzednim wpisie dotyczącym testamentów (jak sporządzić, rodzaje, stwierdzenie nieważności link tutaj) wspomniane było, że jeżeli dana osoba chciałby, aby część jej dorobku, w tym również mieszkanie, zostało przekazane po jej śmierci określonym osobom, powinna sporządzić testament. W momencie kiedy majątek spadkodawcy przechodzi na spadkobierców, zgodnie z jego wolą spisaną w tym sformalizowanym dokumencie, mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym, natomiast kiedy nie został on sporządzony, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Testament staje się prawnie skuteczny w chwili, gdy ten, kto go sporządził, umiera.

Zobacz, co to jest dziedziczenie ustawowe mieszkania?

Wszystkie osoby wskazane w testamencie zmarłego mają prawo do dziedziczenia (testamentowego).

Lokal mieszkalny może być odziedziczony na mocy zapisów testamentu. Jeśli spadkodawca posiadał pełne prawa do mieszkania i sporządził ważny w świetle prawa testament, wskazani przez niego spadkobiercy odziedziczą go. Sytuacja różni się jeśli spadkodawca posiadał tylko część praw do lokalu. Wtedy jedynie jego udział w majątku przechodzi na rzecz spisanego w testamencie spadkobiercy, a pozostała część zostanie podzielona przez sąd na podstawie dziedziczenia ustawowego.

Co należy mieć na uwadze, przyjęcie spadku nie zawsze wiąże się z zyskiem i otrzymaniem dodatkowych dóbr materialnych. Zapisany w testamencie spadek w postaci mieszkania lub innej nieruchomości może być zadłużony, dlatego też warto zajrzeć do Księgi wieczystej, gdzie znajdują się informacje dotyczące stanu prawnego dziedziczonego lokalu. Księga wieczysta dostępna jest we właściwym względem lokalizacji nieruchomości sądzie rejonowym.

Jeżeli lokal mieszkalny zapisany jest jednej osobie, może ona samodzielnie przyjąć lub odrzucić spadek. Jeżeli jednak spadkobierców jest wielu, muszą oni dość do porozumienia w kwestii podziału spadku, w tym przykładowo kto przejmie prawa do lokalu i spłaci pozostałych dziedziczących.

Bibliografia
Stan prawny na dzień 17.08.2019r.

Akty prawne
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Źródła internetowe
https://kb.pl/porady/spadek-po-rodzicach-lub-dalszej-rodzinie-mieszkanie-co-musisz-zrobic/
https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/335808,dziedziczenie.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dziedziczenie-mieszkania-mieszkanie-wlasnosciowe-spoldzielcze-komunalne-3069001.html
http://www.mieszkanie-wroclaw.pl/dziedziczenie/mieszkanie-w-spadku.php
http://wyborcza.pl/1,97654,20240546,jak-postepowac-ze-spadkiem.html

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]