4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Służebność ? co warto o niej wiedzieć?
Służebność – co warto o niej wiedzieć?
·

Służebność – co warto o niej wiedzieć?

Służebność – co to tak właściwie jest? W grupie ograniczonych praw rzeczowych uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego można wymienić między innymi służebność. Występują przy tym różne jej rodzaje, jak gruntowa, drogi czy mieszkaniowa. Co one oznaczają?

Służebność zdefiniowana w przepisach

Artykuły 285-3054 Kodeksu cywilnego zgromadzone w Dziale III zatytułowanym „Służebność” traktują o dwóch podstawowych w polskim prawodawstwie formach służebności – gruntowej i osobistej. Art. 285 stanowi, że służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym. Nieruchomość można obciążyć w jej ramach na rzecz właściciela innej nieruchomości, nazywanej władnącej, prawem, którego treść polegać może na tym, że:

  • Właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.
  • Właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań.
  • Właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które przysługują mu względem tej nieruchomości własnej na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Z kolei art. 296 określa istotę służebności osobistej. Według niego nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebnością może być np. dożywocie i nasza firma zajmuje się również skupem nieruchomości z lokatorami.

Definicja służebności

Służebność jest ograniczonym prawem własności nieruchomości ustanawianym w celu zwiększenia możliwości eksploatowania innej nieruchomości. Innym powodem, dla którego może być wykorzystywana służebność jest zadośćuczynienie określonym potrzebom zgłaszanym przez daną osobę fizyczną.

Rodzaje służebności

Istnieje wiele rodzajów służebności, wśród których najważniejsze są służebność gruntowa, osobista oraz przesyłu. Najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że służebność gruntowa stanowi obciążenie jednej nieruchomości na rzecz drugiej i może polegać na służebności drogi, tj. służebności przejazdu lub przechodu przez nieruchomość, czy przeprowadzenia wodociągu itp.

Służebność osobista to także ograniczone prawo rzeczowe, gdy nieruchomość zostaje obciążona na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Różnica pomiędzy służebnością gruntową a osobistą tkwi w tym, że nieruchomość obciążana jest na rzecz określonej osoby, nie zaś na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości własnej. Uprawnienie to wygasa, jeśli nastąpi śmierć uprawnionego. Służebności osobiste są przy tym niezbywalne i nie ma możliwości przeniesienia uprawnienia do ich wykonywania na inny podmiot. Przykładem może być służebność mieszkania, która daje prawo do dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości. W takim przypadku służebność dożywotnia obciąża nieruchomość i powoduje, że zbycie mieszkania staje się kłopotliwe. Jednak specjaliści z KupujemyM.pl mogą podjąć się takiego zadania.

Wspominany trzeci rodzaj to służebność przesyłu, w przypadku której dochodzi do obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który realizuje inwestycję polegającą na wybudowaniu urządzenia przesyłkowego lub którego własność one stanowią. Służebność przesyłu powoduje, że taki przedsiębiorca ma prawo do skorzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem wspominanych urządzeń, np. przesyłających prąd, gaz czy wodę wraz z ich przyłączeniem do sieci.

Jak ustanawiana jest służebność?

Najprostszym i zarazem najszybszym sposobem na to, by ustanowić służebność, jest posłużenie się umową, ale zgodnie z przepisami, przynajmniej oświadczenie właściciela nieruchomości władnącej musi przybrać przy tym formę aktu notarialnego. Forma oświadczenia drugiej strony umowy może być dowolna. Czy nieruchomość ze służebnością można sprzedać? Tak, w tym celu zapraszamy do naszej zakładki skup nieruchomości z problemami.

Służebność powstaje bez konieczności dokonywania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, ale lepiej wpis zrealizować, bo daje on ochronę w ramach rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Służebność powinna zostać wpisana w dziale III Księgi wieczystej nieruchomości obciążonej oraz w dziale I-Sp Księgi wieczystej nieruchomości władnącej.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]