4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości- poradnik.
·

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości- poradnik.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości jest zobligowany zapłacić podatnik, który w roku podatkowym odpłatnie sprzedał:

 • nieruchomość lub jej część, albo dokonał sprzedaży udziału w nieruchomości,
 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczyste użytkowania gruntów

Dokonanie sprzedaży nieruchomości poprzedzające okres pięciu lat od nabycia do niej praw własnościowych jest związane z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego, który obecnie wynosi 19% zarobku. Istnieją jednak sposoby optymalizowania podatków dochodowych od sprzedaży mieszkania. Opublikowana w 2019 roku nowelizacja prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami pozwala na korzystniejsze rozliczanie podatków dotyczących osoby dziedziczące nieruchomość. Nowo wprowadzone prawo daje możliwość na znacznie wcześniejszą sprzedaż mieszkania.

UWAGA! Odpłatne zbycie po upływie pięcioletniego okresu powoduje, że uzyskane z tego tytułu przychody nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. Dla przykładu: sprzedaż mieszkania w 2020 roku, która zostało zakupione przed 1 stycznia 2015 roku, nie podlega opodatkowaniu.

Podatek

Kiedy można ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego od nieruchomości?

Co pewne, nie warto próbować zaniżać wartości sprzedanego mieszkania, tylko w celu zmniejszenia podatku. Jeżeli fiskus zweryfikuje realną wartość nieruchomości, będzie mógł zażądać podania uzasadnienia przedstawionej ceny. W przypadku naszej nieuczciwości możemy borykać się z problemami prawnymi i karą finansową. Istnieją jednak w pełni legalne sposoby na obniżenie wysokości podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, które przestawiamy poniżej.

Zobacz, czym jest skup nieruchomości 

Przeznaczenie środków ze sprzedaży mieszkania na nowe cele mieszkaniowe

Zgodnie z obowiązującym prawem, z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania można uzyskać zwolnienie po przeznaczeniu zdobytych na drodze sprzedaży środków w celu pokrycia kosztów zakupu nowego mieszkania, remontu, bądź przebudowy w okresie 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym sprzedano nieruchomość. Dokonaną transakcję należy udokumentować odpowiednimi fakturami i rachunkami. Wprowadzona aktualizacja przedłuża ten termin do 3 lat.

Konieczne jest przeznaczenie środków na własny cel mieszkaniowy, a nie nieruchomość przeznaczoną na inwestycję. Jeżeli nie spełnimy tych warunków-urząd skarbowy będzie miał prawo podważyć ulgę, co spowoduje konieczność uiszczenia podatku.

Za cele mieszkaniowe rozumiemy:

 • nabycie lokalu mieszkalnego,
 • nabycie budynku mieszkalnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę bądź remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na pułapkę, jaką jest przedwstępna umowa deweloperska, ponieważ nie uprawnia ona do skorzystania z ulgi podatkowej. Jak podaje ustawa, w przeciągu 2 lat od czasu sprzedaży konkretnej nieruchomości należy przeznaczyć środki na nowy cel mieszkaniowy i przedstawić jego akt własności. Umowa przedwstępna nie jest dokumentem, który jest respektowany.

Podatek dochodowy

Jak obliczyć podatek  dochodowy od sprzedaży nieruchomości?

Jeśli po raz pierwszy sprzedajesz mieszkanie i do tej pory nigdy nie musiałeś obliczać wysokości podatku dochodowego, a dziś zastanawiasz się jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości, możesz posłużyć się darmową pomocą profesjonalistów i skorzystać z dostępnych online programów, które szybko i skutecznie obliczają konieczną do zapłaty kwotę.

Przeczytaj więcej o skup udziałów w nieruchomości

Jak korzystać z aplikacji obliczających podatek od sprzedaży nieruchomości?

Do kalkulatora należy wprowadzić poniższe dane:

 • roku nabycia i sprzedaży nieruchomości,
 • przychodu z transakcji,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • sumy dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
 • kwoty przychodu przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

W dzisiejszych czasach technika jest ogromną pomocą, dla osób niezorientowanych w poszczególnych specjalizacjach.

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania – dobre wiadomości dla wdowców i rozwodników

Aktualizacja ustawy umożliwia również bardziej przystępne warunki dla wdów i rozwodników opłacających podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja umożliwia, wyżej wymienionym osobom dokonanie sprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat od jej nabycia unikając uiszczania podatku dochodowego. Do czasu opublikowania aktualizacji, wymagane było odczekanie 5 lat od dokonania rozdzielności majątkowej po procesie rozwodowym lub od momentu śmierci współmałżonka.

Podsumowując, podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości jest konieczną do dopełnienia formalnością podczas sprzedaży mieszkania. Istotne jest jednak, aby przed dokonaniem transakcji skorzystać z porady doświadczonych, wykwalifikowanych osób, lub zwrócić się o pomoc prawną, gdyż jak opisano powyżej, istnieją liczne okoliczności uprawniające do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży.

Zobacz również skup nieruchomości w Warszawie

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]