4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

wspólnota mieszkaniowa
Wspólnota mieszkaniowa. Czym jest i jak funkcjonuje?
·

Wspólnota mieszkaniowa. Czym jest i jak funkcjonuje?

Właściciele mieszkań wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym zgodnie z ustawą o własności lokali tworzą wspólnotę mieszkaniową. W akcie notarialnym oraz wpisie w księdze wieczystej zamieszczony jest o niej zapis. Tym samym, jeśli lokal zmienia właściciela, ten ma również udział we wspólnocie mieszkaniowej i związane czynności. Nie ma możliwości, żeby zrezygnować z bycia jednym z jej członków. Warto w związku z tym wiedzieć, co to jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej i czym się zajmuje. Ze względów formalnych bycie członkiem wspólnoty to szereg praw i obowiązków.

Właściciel mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej nie musi pytać członków wspólnoty o pozwolenie na sprzedaż lokalu. W tym przypadku można skorzystać z oferty firmy https://kupujemym.pl/ i uzyskać w szybki sposób środki finansowe. Dodatkowym atutem tej oferty jest fakt, że mieszkanie może być w różnym stanie technicznym lub być zadłużone. Nie ma też znaczenia, czy jest to lokal należący do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielczy.

Czym według prawa jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa ma tzw. ułomną osobowość prawną. Oznacza to, że nie jest podmiotem gospodarczym, ani majątkowym i nie posiada zwyczajowej osobowości prawnej. Może zarządzać nieruchomością, a konkretnie jej wspólnymi częściami, do których należą klatki schodowe, otoczenie budynku, grunt, dach oraz instalacje techniczne.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może również nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także dochodzić praw przed sądem, jako strona pozywająca lub pozwana. Według ustawy o podatku VAT wspólnota jest podmiotem, który niekiedy obarczony jest mechanizmem podzielonej płatności podatku. W większości jednak przypadków wspólnota mieszkaniowa korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Całokształt działań wykonywanych na nieruchomości określa regulamin wspólnoty mieszkaniowej.

Warto nadmienić, że każdy właściciel lokalu ma pełnię praw własności do swojego wyodrębnionego mieszkania i może nim dysponować. Ograniczone prawa własności dotyczą tylko części wspólnych nieruchomości. Mieszkanie może w związku z tym być sprzedane lub przekazane w darowiźnie i spadku.

Jakie obowiązki ma zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Przepisy o współwłasności obowiązujące wspólnotę mieszkaniową nakazują powołanie zarządu. Nowe przepisy dzielą zarząd wspólnoty mieszkaniowej ze względu na ilość lokali w budynku. Do trzech właścicieli jest to mała wspólnota mieszkaniowa, powyżej duża. Mała wspólnota działa według przepisów o współwłasności zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego. Każdy współwłaściciel jest w jego składzie i ma głos w podejmowaniu decyzji.

W przypadku zwykłych czynności, jak prace konserwatorskie lub utrzymanie dobrego stanu nieruchomości i bieżących rozliczeń, wymagana jest zgoda większości członków zarządu. Jednakże, w sytuacji, gdy decyzja dotyczy działań wychodzących poza ten zakres, zarząd wspólnoty mieszkaniowej musi ją podjąć w pełnym składzie.

Wszystkie prawa i obowiązki zwyczajowo uwzględnia regulamin wspólnoty mieszkaniowej. Określa on możliwe działania, jakie może podjąć zarząd i obowiązki właścicieli oraz mieszkańców danej nieruchomości.

Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Do obowiązków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należą:

  • utrzymanie dobrego stanu technicznego części wspólnych budynku,
  • dbałość o porządek,
  • podejmowanie decyzji w sprawach funduszu remontowego,
  • proporcjonalnie ponoszone koszty utrzymania nieruchomości,
  • wybór firm i usługodawców prowadzących naprawy oraz porządkujących nieruchomość.

Działanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej dużej?

Inne przepisy dotyczą dużych wspólnot. Inny też może być regulamin wspólnoty mieszkaniowej. Jest większy zakres działań rozporządzających nieruchomością. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej obiektu wielorodzinnego powyżej trzech właścicieli powoływany jest na mocy ustawy o własności lokali, inaczej zwanej ustawą o wspólnotach mieszkaniowych. W takim przypadku, aby powołać zarząd niezbędna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Oznacza to, że wszyscy właściciele lokali wybierają osoby do zarządzania nieruchomością. W myśl tych przepisów członkiem zarządu może być osoba fizyczna, ale nie musi być to właściciel lokalu. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może stanowić jedna osoba lub więcej.

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej jest podejmowana na zebraniu jej członków. Ewentualnie zarząd wspólnoty mieszkaniowej indywidualnie zbiera głosy, kiedy takie zebranie wszystkich właścicieli nie może dojść do skutku. Każda uchwała wspólnoty mieszkaniowej musi zostać przekazana na piśmie wszystkim współwłaścicielom lokali. Bywa, że w sprawie nie da się uzyskać większości głosów, wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej może wystąpić o rozstrzygnięcie na drodze sądowej. Także w przypadku niekorzystnych decyzji zarządu członkowie wspólnoty mogą tą samą drogą dochodzić swoich praw.

Sprzedaż mieszkania należącego do wspólnoty mieszkaniowej nie jest trudna, jeśli znajdzie się odpowiedniego nabywcę Firma https://kupujemym.pl/ zapozna się szczegółowo ze stanem prawnym mieszkania skupowanego oraz dopilnuje, by wszystkie formalności związane ze sprzedażą były zgodne z prawem i odpowiednio dopełnione.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]