4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Księga wieczysta
Wpis do Księgi Wieczystej – ile to trwa i czy trzeba czekać?
·

Wpis do Księgi Wieczystej – ile to trwa i czy trzeba czekać?

Chcesz kupić nieruchomość, ale chcesz wcześniej wiedzieć, ile będą trwać wszelkie formalności urzędowe? Banki udzielające finansowania wymagają często od wnioskodawcy, aby ten złożył wniosek o ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości, czyli wniosek o wpis do księgi wieczystej informacji o kredycie hipotecznym. W chwili kiedy zostanie ustanowiona hipoteka w KW, wpis do działu księgi wieczystej danej nieruchomości będzie skutkować zakończeniem całej procedury kredytowej. Sprawdź, jak złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej oraz ile trwa cała procedura.

Księga wieczysta

Kredyt hipoteczny a KW. Wpis, który jest zabezpieczeniem.

Decydując się na finansowanie zakupu nieruchomości przez bank, musisz liczyć się z tym, że dana instytucja będzie chciała mieć swoją wzmiankę w KW. Wpis, który jest wymagany przy tego typu rozwiązaniach to najczęściej informacja o kredycie hipotecznym. Co jednak zyskuje bank kiedy złożony zostanie wniosek o wpis w księdze wieczystej? Dzięki temu przede wszystkim bank może zająć i sprzedać nieruchomość w razie gdyby kredytobiorca nie wywiązywał się z warunków umowy.

Ustanowienie hipoteki w KW (wpis) to gwarancja dla banku w celu zabezpieczenia swoich interesów. Podczas kredytów hipotecznych instytucje finansowe najczęściej wymagają takich w KW wpis, który będzie świadczył o tym, że te mają prawdo do lokalu w razie braku spłaty zobowiązania przez klienta.

Ważne! Kiedy zostanie złożony wniosek o wpis do księgi wieczystej, jego wpisanie następuje po wcześniejszym złożeniu wniosku o ustanowienie hipoteki do Sądu Rejonowego.

Odwiedź nasz skup nieruchomości online

Kto składa wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Warto wiedzieć, że wszelkimi sprawami dotyczącymi zawarcia informacji na temat hipoteki w księgach wieczystych zajmuje się Sąd Rejonowy, który prowadzi dane księgi dla nieruchomości. Co ciekawe, wniosek o wpis w księdze wieczystej może złożyć sam kredytobiorca lub notariusz, który sporządził odpowiednią dokumentację.

W jaki sposób możesz złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej jako kredytobiorca? Przede wszystkim musisz uwzględnić formularz KW-WPIS. Kiedy składasz konkretny wniosek o wpis do księgi wieczystej hipoteki do III działu ksiąg wieczystych, musisz dołączyć dokumenty, które wymagane są na mocy ustawy w Art. 95 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Do wymaganej dokumentacji, zaliczamy:

  • Oświadczenie banku wystawione na podstawie księgi rachunkowe banku, z której jasno wynika, że bank zawarł umowę z kredytobiorcą w celu finansowania zakupu nieruchomości. Kluczowa w tym przypadku będzie umowa o ustanowieniu hipoteki zawierająca oznaczenie nieruchomości, sumę, walutę oraz termin spłaty wierzytelności.
  • Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku podpisane imieniem i nazwiskiem przez osobę uprawioną do nabycia nieruchomości.

Warto też wspomnieć, że podczas składania wniosku o wpis do księgi wieczystej warto mieć ze sobą aktualny dowód tożsamości oraz niezbędną dokumentację dotyczącą samej umowy notarialnej, kredytowej oraz dokumenty świadczące o autentyczności transakcji. Tylko w ten sposób można skutecznie złożyć pismo na formularzu KW-WPIS.

Ważne! Wniosek o ustanowienie hipoteki możesz zawrzeć w formie aktu notarialnego odnoszącego się do sprzedaży nieruchomości.

Ważne jest to, że notariusz, który zajmuje się sporządzaniem i analizą niezbędnej dokumentacji, musi wydać akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości, która finansowana jest przez bank na podstawie kredytu hipotecznego. W tym przypadku wniosek o wpis w księdze wieczystej składa sam notariusz, a sam wpis powinien zostać uwzględniony w III dziale księgi wieczystej.

Osoba zajmująca posadę notariusza po sporządzeniu konkretnego aktu, musi przekazać go bezpośrednio do Sądu wieczystoksięgowego. Taki sposób jest w pełni skuteczny i przede wszystkim szybki w celu złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej. Kiedy w systemie zostaną zarejestrowane takie informacje, można mieć pewność, że znajdą się nowe wzmianki o wniosku w KW. Czy akt notarialny a wpis do księgi wieczystej są od siebie zależne? Oczywiście, że tak, gdyż notariusz bez sporządzenia tego dokumentu nie mógłby złożyć wniosku o wpis do księgi wieczystej bezpośrednio w banku.

Pamiętaj, że sama wzmianka to nie konkretny wpis do dziennika ksiąg wieczystych. Pojawienie się takowej wzmianki nie możesz traktować jako wpisu, a więc na ostateczne załatwienie sprawy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Księga wieczysta

Ile kosztuje wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Co ciekawe, sam wniosek o wpis do księgi wieczystej na formularzu KW-WPIS wymaga opłaty w wysokości 200 złotych. Każdy wnioskodawca może takową kwotę uregulować:

  1. Bezgotówkowo;
  2. Gotówkowo w kasie sądu;
  3. Na podstawie znaków opłaty sądowej dołączając je do wniosku.

Co ciekawe, kiedy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, pierwszą czynnością będzie jej założenie. Uważaj, gdyż brak księgi wieczystej kupowanej nieruchomości całkowicie wyklucza możliwość ustanowienia hipoteki, a więc bank nie udzieli kredytu na takowy lokal. Pamiętaj też, że w razie kupna nieruchomości i ustanowienia hipoteki pobierany jest podatek w wysokości 0,1% wartości danego lokalu.

Zobacz nasz skup działek

Ile trwa wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej lub jego wpisanie?

Sam czas procesowania, w jakim zostanie przeanalizowany wniosek o wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej lub wpisanie hipoteki zależny jest od konkretnego Sądu Rejonowego. W większych miastach proces ten może trwać nawet do kilkunastu miesięcy, natomiast w mniejszych maksymalnie do 6. Co ciekawe, dla Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyki czas oczekiwania na załatwienie sprawy to około pół roku.

Oczywiście czas procesowania wniosku można znacznie przyśpieszyć, składając nowy wniosek o wykreślenie wpisy w dziale III księgi wieczystej lub ustanowienie hipoteki, ale w przyśpieszonym terminie. Oczywiście Sąd Rejonowy nie musi przychylić się do takiej prośby, ale może. Wystarczy, że podasz odpowiednie powody, a być może uda się znacznie szybciej uzyskać wpis w księdze wieczystej. Pamiętaj, ze do czasu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej będziesz zobowiązany do opłaty ubezpieczenia pomostowego na rzecz banku. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które zależne jest od czasu wpisania informacji o hipotece do ksiąg wieczystych.

Akt notarialny a wpis do księgi wieczystej – jak przyśpieszyć procedury?

Posiadasz akt notarialny, a wpis do księgi wieczystej wciąż nie został zrealizowany? Pamiętaj, że notariusz sporządzający umowę notarialną powinien nie tylko złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej lub wniosek o wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej elektronicznie do sądu, ale także dołączyć drugi wniosek o przyśpieszenie procesowania. W szczególnych przypadkach Sądy Rejonowe przychylają się do takowej prośby i traktują wniosek priorytetowo, czyli w ramach tzw. dyżuru hipotecznego.

Jeśli chodzi o powody, jakie warto wskazać we wniosku o przyśpieszenie procesowania, zaliczamy do nich: problemy ze spłatą zobowiązania, chorobę lub utratę pracy. Co ważne, składając wniosek, trzeba przedstawić wszystkie aktualne koszty związane z zakupem nieruchomości. Pamiętaj, że podczas załatwiania formalności, warto wiedzieć, czym jest hipoteka i jakie są jej rodzaje.

Czy można sprzedać nieruchomość, która ma wpis w księdze wieczystej o ustanowieniu hipoteki?

Zastanawiasz się, czy złożony wcześniej wniosek o wpis w księdze wieczystej skutkuje brakiem prawa do sprzedaży lokalu? Oczywiście, że nie. Wciąż możesz to zrobić jednak przy zachowaniu pewnych warunków. Istotne jest jednak to, że nowy nabywca będzie musiał złożyć po zakupie wniosek o wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej, gdyż zobowiązanie finansowe poprzedniego właściciela będzie spłacone kwotą, którą zapłacił nabywca.

Nie wiesz, czy i jak można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Jeśli chcesz szybko sprzedać nieruchomość, na której ciąży hipoteka oraz chcesz załatwić tę sprawę bez zbędnych formalności, skorzystaj z oferty naszego biura nieruchomości online. Jako profesjonaliści wysyłamy wycenę w ciągu 24 godzin wraz z propozycją odkupu. Pamiętaj, że nasza oferta jest niezobowiązująca, a więc nie ponosisz żadnych kosztów początkowych. Zastanów się, czy nie warto skorzystać z naszych usług i szybko sprzedać kupione na kredyt mieszkanie.

Zobacz również skup nieruchomości w Warszawie

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]