4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Rynek wtórny - co to jest i na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie z rynku wtórnego?
Kary finansowe za zaniedbany stan chodnika mogą sięgać 1,5 tys. zł, a koszt wypadku na takiej nawierzchni jest znacznie wyższy.
·

Kary finansowe za zaniedbany stan chodnika mogą sięgać 1,5 tys. zł, a koszt wypadku na takiej nawierzchni jest znacznie wyższy.

Zasypało śniegem? Właściciel terenu ryzykuje potężne sankcje finansowe

Utrzymanie chodnika odśnieżonego to obowiązek posiadacza danego terenu, a niezrealizowanie tego może skutkować karą finansową rzędu 1,5 tys. zł. Jeśli na takim nieodśnieżonym terenie przechodeń ulegnie wypadkowi, tacy jak złamanie kończyny, może on dochodzić swoich praw na drodze roszczeń odszkodowawczych. Okres zimowy przynosi nam pokrywę śnieżną na większości terytorium kraju. Kwestia, kto powinien zadbać o porządek na chodnikach, jest uregulowana Kodeksem Wykroczeń. Mówi on, iż „(…) ten, kto ma obowiązek dbałości o czystość i porządek w obrębie własnej nieruchomości i nie przestrzega tego, lub zaniedbuje zalecenia i polecenia służb odpowiedzialnych za zapewnienie sanitarnych warunków i zwalczanie chorób zakaźnych, naraża się na karę grzywny do 1500 złotych lub karę nagany”. Decyzję o nałożeniu grzywny podejmuje gmina. W praktyce mamy więc do czynienia z sytuacją, gdzie właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie czystości na chodnikach i podjazdach graniczących z ich terenem. Rolą samorządu jest natomiast dbałość o porządek na terenie gminy oraz tworzenie warunków sprzyjających temu, poprzez usuwanie na przykład błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń zebranych z chodników przez właścicieli nieruchomości. Niewypełnienie obowiązku odśnieżania może skończyć się wyższą grzywną, jeśli na takim chodniku przechodzień dozna urazu – poślizgnięcia i złamania kończyny. Wtedy przechodzień ma prawo dochodzić odszkodowania od właściciela nieruchomości. Wysokość odszkodowania jest zależna od stopnia zaistniałego urazu. Według orzecznictwa sądów okręgowych w Polsce, odszkodowania za złamanie kości spowodowane upadkiem na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku wynoszą od 20 do 80 tys. zł.

Obowiązki związane ze śniegiem – więcej niż odśnieżanie chodników

Warto też pamiętać o obowiązku odśnieżania dachów, który spoczywa na właścicielach lub zarządcach danej nieruchomości. Ignorowanie tego obowiązku może skutkować karą w wysokości 500 zł, a w najpoważniejszych przypadkach – do rok pozbawienia wolności. Jeśli potrzebujesz sprzedać mieszkanie lub sprawdzić najnowsze trendy, polecamy sprawdzić nasz skup nieruchomości, tam znajdziesz skup nieruchomości z problemami, jak i wiele innych usług, a jeśli nie jesteś do nas przekonany polecamy zobaczyć nasze opinie o skupie nieruchomości.
Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]