4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Jak wypowiedzieć umowę najmu?
Wzrost opłat za posiadanie nieruchomości w jednym z polskich miast
·

Wzrost opłat za posiadanie nieruchomości w jednym z polskich miast

Zmiany w opłatach za nieruchomości w Białymstoku od 2024 roku

Od stycznia 2024 roku, opłaty za nieruchomości w Białymstoku mają wzrosnąć o 15 procent. To decyzja, którą podjęli białostoccy radni w poniedziałek. Zgodnie z przyjętym projektem uchwały, wiadomo, że za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, od nowego roku trzeba będzie zapłacić 1 zł 34 gr w budynku mieszkalnym (poprzednio to było 1,16 zł), a 1 zł i 15 gr za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku lub części mieszkalnych – poprzednio to była stawka 1 zł.

Uzasadnienie wzrostu opłat

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, wnioskował o podniesienie opłat, argumentując to „wyraźnym wzrostem cen” w gospodarce. W uzasadnieniu zmian w uchwale wskazano, że środki z tych opłat „stanowią istotne wsparcie dla realizacji kluczowych zadań własnych, które spoczywają na gminie i są głównym źródłem dochodów własnych, na które samorząd ma wpływ”.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych a podatki

W toku omawiania sprawy uchwały, wskazano również na ustawę o lokalnych podatkach i opłatach, która stanowi, że maksymalne stawki tych opłat co roku ulegają zmianie w stopniu, będącym równoważnym do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w porównaniu do porównywalnego okresu poprzedniego roku. To stanowi podstawy dla urządzenia, przez ministra odpowiedzialnego za finanse publiczne, górnych stawek opłat i podatków lokalnych. Jakkolwiek na podstawie ogłoszenia ministra finansów z 1 sierpnia 2023 roku, maksymalne granice stawek tych opłat na rok 2024 są o 15 procent wyższe. Zdecydowałeś się na założenie własnej firmy? Następny krok, to wybór metody rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu uzyskiwanego dochodu. Odpowiedni sposób opodatkowania, dopasowany do potrzeb przedsiębiorcy, to potencjalne korzyści finansowe. Warto je znać! Można pobrać e-booka, zgadzając się na warunki, lub zapłacić 20 zł. Gdzie szukać więcej informacji?

Inflacja a podatki od nieruchomości

Skarbnik miasta, Stanisława Kozłowska, poinformowała radnych, że średnia inflacji w ciągu ostatniego półrocza wynosiła 15%. Przywołała fakt, że zgodnie z przepisami, zarobki z podatków od nieruchomości są przeznaczane w budżecie miasta na wydatki bieżące, ponieważ to jest osiąganym dochodem. Wydatki bieżące to na przykład edukacja, pomoc społeczna, administracja czy transport publiczny, nie inwestycje.

Rozdysponowanie dochodów budżetowych z podatków

„Dochody budżetowe wynikające z podatków zostaną wykorzystane wyłącznie na wydatki bieżące, chciałabym przypomnieć, że dopłaty do wydatków bieżących są zaplanowane na kwotę ponad 105 milionów złotych” – podkreśliła skarbnik. Kozłowska dodała, że pieniądze z podwyżki na rok 2024 w kwocie 20 milionów złotych zostały już włączone do projektu budżetu miasta na rok 2024. Łącznie z tych opłat ma wpłynąć do budżetu 220 milionów zł. Podczas głosowania nad wprowadzeniem podwyżek, 14 radnych było za, 9 przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Polecamy sprawdzić nasz skupnieruchomości oraz sprawdzenie naszych opinii o skupie nieruchomości.
Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]