4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Rosnąca liczba Polaków angażuje kapitał w różne formy. Zazwyczaj nie są to metale szlachetne ani kryptowaluty.
·

Rosnąca liczba Polaków angażuje kapitał w różne formy. Zazwyczaj nie są to metale szlachetne ani kryptowaluty.

Wzrost inwestycji Polaków związany z niepewnością geopolityczną i inflacją

W obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz narastającej inflacji, coraz więcej Polaków decyduje się na oszczędzanie i inwestowanie swoich środków. Przy wyborze aktywów dominuje dążenie do bezpieczeństwa, dlatego możemy obserwować zwiększony popyt na kruszce, nieruchomości czy obligacje skarbowe, które zdaniem inwestujących najlepiej chronią przed inflacją – te wnioski płyną z badania „Inwestycje Polaków 2023”. Co ciekawe, połowa respondentów przyznała, że najchętniej inwestuje w rozwój osobisty, co jest głównym wyborem również wśród osób nieinwestujących – 63,3% z tej grupy odpowiedziało, że taką inwestycję rozważyłoby na samym początku.

Motywacje inwestycyjne

Badanie pokazało, że Polacy inwestują z różnych powodów. Dla niektórych jest to sposób na zabezpieczenie się finansowo na przyszłość, czy to poprzez stworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa, zebranie funduszy na nieprzewidziane wydatki, czy dla zabezpieczenia swojej przyszłości. Dla innych motywem jest samorozwój, czego oznaką jest chęć zdobycia nowych umiejętności czy poprawy społecznego statusu.

Wybierane rodzaje inwestycji

Zgodnie z zaobserwowanymi trendami, wśród trzech najpopularniejszych klas aktywów inwestycyjnych, Polacy zaskakująco często wybierają inwestowanie w własną edukację. Według raportu „Inwestycje Polaków 2023” kolejnymi wyborami są kruszce (46%), w większości złoto, a także obligacje skarbowe (44%) i kryptowaluty (43%). Mniejsza liczba badanych oniweszła zainteresowanie lokatami w złotym (41%), jednostkami funduszy i akcjami (po ok. 40%) oraz nieruchomościami (ok. 30%). Interesująca jest niska popularność inwestycji w nieruchomości, mimo że wydaje się, że jest to jedno z najczęściej badanych obszarów. Tylko nieco ponad 30% Polaków posiada nieruchomości w swoim portfelu. Mogłoby to wynikać z faktu, że nieruchomości nie są najtańszą klasą aktywów. W rankingu aktywów nieco niżej znajdują się akcje krajowych i zagranicznych giełd, które jednak, co miłe zaskoczenie, cieszą się prawie równą popularnością wśród inwestorów. Z kolei inwestycje w sztukę, obligacje korporacyjne czy start-upy to wybór co dziesiątego badanego. W ostatnich latach inwestycje finansowe stają się głównie bronią w walce z inflacją, dając poczucie bezpieczeństwa. Inwestorzy i nieinwestujący są zgodni, że kupno nieruchomości (57,2 proc.), kruszców (63,8%) i obligacji skarbowych (46,5%) najlepiej chroni przed rosnącymi cenami.

Polacy i kruszce

Od 2020 roku zaobserwowano znaczący wzrost liczby Polaków inwestujących w kruszce. W 2022 roku Polacy zakupili 18 ton złota, co jest ilością dwa razy większą niż dwa lata temu. Wraz z narastającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, zainteresowanie inwestycjami w kruszce może wzrosnąć.

Bezpieczeństwo górą

Badanie z 2023 roku potwierdza, że Polacy skłaniają się ku bezpieczeństwu w inwestycjach, nawet jeśli wiążę się to z mniejszymi korzyściami finansowymi. Ponad połowa badanych (56%) deklaruje, że stara się unikać ryzyka. Tylko ok. 8% respondentów przyznało, że lubią ryzyko. Jest to cenne spostrzeżenie zwłaszcza na tle zmieniających się ważną i rosnącej niepewności geopolitycznej.
Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]