4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Zrozumienie znaczenia i implikacji pomiaru cech technicznych kompleksu budowlanego
·

Zrozumienie znaczenia i implikacji pomiaru cech technicznych kompleksu budowlanego

Inwentaryzacja nieruchomości – dlaczego jest ważna?

Główne zadanie inwentaryzacji nieruchomości to zgromadzenie kluczowych danych na temat konkretnego obiektu, które są niezbędne do oceny straty ciepła i emisji CO2. Chociaż nie jest to obowiązek, to jednak może przynieść wiele korzyści, w tym uproszczoną analizę efektywności energetycznej. Pozwoli ona na ocenę stanu obiektu i może przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania kosztami ogrzewania. Zrozumienie tego, jakie czynniki wpływają na koszty ogrzewania i w jaki sposób, może być szczególnie cenne dla właściciela nieruchomości, który chce zminimalizować utratę ciepła i zoptymalizować budżet.

Czym jest inwentaryzacja nieruchomości?

Inwentaryzacja nieruchomości to proces wprowadzony w 2023 roku w ramach pełnej wersji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotyczy obiektów korzystających z źródeł ciepła i spalania paliwa o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW, co obejmuje między innymi budynki mieszkalne, lokalne kotłownie i obiekty handlowo-usługowe. Proces ten polega na zebraniu informacji na temat technicznych parametrów budynku i źródeł ogrzewania. Decyzja o przeprowadzeniu inwentaryzacji zawsze należy do właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Jak wygląda proces inwentaryzacji?

Możliwe są trzy metody przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości. Pierwsza to samoobsługowa oparta na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego. Druga to zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji w swojej gminie za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzecia metoda polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji podczas przeglądu przewodów kominowych.

Co zyskujesz z inwentaryzacji?

Wynikiem przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości jest uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela czy zarządcy to cenne źródło informacji o stanie technicznym budynku, które pomaga zoptymalizować ogrzewanie, obniżyć koszty ogrzewania i skutecznie przeprowadzić remont termomodernizacyjny.

Kogo dotyczy inwentaryzacja?

Inwentaryzację może zlecić osoba będąca właścicielem domu jednorodzinnego, części domu wielorodzinnego, mieszkania w budynku zarządzanym przez zarządcę lub wspólnotę mieszkaniową, jak również osoba będąca zarządcą budynku.

Inwentaryzacja a przegląd przewodów kominowych

Inwentaryzacja nieruchomości nie jest synonimem przeglądu przewodów kominowych, choć w praktyce często są one realizowane razem. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są przeprowadzać co najmniej raz w roku kontrolę obiektu, obejmującą ocenę stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Jakie źródła ciepła uwzględnia system CEEB?

System Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pozwala na przeprowadzenie uproszczonej analizy efektywności energetycznej budynku, jeżeli podstawą ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, lub pompa ciepła. Polecamy sprawdzić nasz skup nieruchomości, tam znajdziesz skup nieruchomości z problemami, jak i wiele innych usług.
Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]