4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Umowa przedwstępna sprzedaży działki – co powinno się na niej znaleźć?
Umowa przedwstępna sprzedaży działki – co powinno się na niej znaleźć?
·

Umowa przedwstępna sprzedaży działki – co powinno się na niej znaleźć?

Zarówno sprzedaż, jak i kupno działki to poważne decyzje, z którymi wiąże się dużo formalności. Zakup działki to zwykle dobrze przemyślany wybór, zdarza się jednak, że trafia się okazja wymagająca szybkiego działania. Właśnie wtedy bardzo istotnym dokumentem staje się umowa przedwstępna sprzedaży działki. Daje ona nabywcy czas i możliwość sprawdzenia, czy działka na pewno spełnia jego oczekiwania. Czym jest przedwstępna umowa sprzedaży działki i co powinna zawierać? O tym przeczytacie Państwo w poniższym artykule.

Chcesz sprzedać działkę? Dowiedz się więcej o skup działek

Umowa przedwstępna sprzedaży działki – czym jest?

Tego typu dokument to przede wszystkim zabezpieczenie obu stron transakcji. Jako umowa cywilnoprawna, zawierana jest przed podpisaniem właściwej umowy sprzedaży (tzw. umowy przyrzeczonej). Pozwala ona kupującemu na szczegółowe zapoznanie się z warunkami danej ziemi, takimi jak poziom wód gruntowych, specyfika podłoża czy też pozycja w okolicznym planie zagospodarowania przestrzennego. Informacji na ten temat udziela urząd gminy – może to zrobić jedynie na prośbę pełnoprawnego właściciela lub przyszłego nabywcy, który podpisał umowę przedwstępną – jest to więc bardzo opłacalny dokument. Mając wszystkie potrzebne dane, kupujący będzie w stanie spokojnie podpisać ostateczną umowę i  wybrać odpowiedni projekt domu.

Przedwstępna umowa sprzedaży działki bywa nazywana przedwstępną umową kupna działki i pojęcia te używane są zamiennie. Celem zawsze jest bezpieczne przejście przez proces kupna/sprzedaży dla obu stron.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki – co powinna zawierać?

Warto zawrzeć umowę przedwstępną, niezależnie czy planowana do zakupu nieruchomość ma służyć pod budowę domu, czy rekreacyjnie. Powinna mieć ona formę pisemną i zawierać istotne informacje na temat działki. Nie istnieje jednak jeden oficjalny wzór takiego dokumentu. Jak powinien więc wyglądać? Oto elementy, które powinna zawierać przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości:

  • data oraz miejsce zawarcia umowy przedwstępnej,
  • dane kupującego oraz sprzedającego,
  • najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości – lokalizacja działki, numer, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz jej przeznaczenie, a także (jeśli takowe istnieją) wypisy z ewidencji gruntów,
  • cena nieruchomości,
  • oświadczenie sporządzone i podpisane przez sprzedającego, mówiące o tym, że jest on właścicielem działki, a przy tym jest ona pozbawiona wad prawnych,
  • termin planowanego zawarcia umowy przyrzeczonej,
  • wysokość zadatku bądź zaliczki wpłaconej przez kupującego,
  • warunki, które muszą być spełnione, aby doszło do transakcji,
  • warunki wypowiedzenia umowy.

Co ciekawe, żadna ze stron nie może zażądać zawarcia właściwej umowy, jeśli w okresie roku od dnia zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży działki nie został wyznaczony termin podpisania umowy ostatecznej.

Tak, jak wspomniano, nie istnieje jeden oficjalny wzór umowy przedwstępnej, jednakże w większości przypadków przykładowy formularz znaleźć można w Internecie, a następnie wydrukować go i wypełnić wymienionymi wyżej informacjami.

Jeśli interesuje Cię sprzedaż nieruchomości, dowiedz się więcej o naszym skupie nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży działki – na co zwrócić uwagę?

Przed podpisaniem umowy, warto dokładnie zapoznać się z jej treścią. Należy uważnie sprawdzić wszystkie zawarte w niej dane, przede wszystkim te dotyczące właściciela oraz numeru księgi wieczystej, który jest podstawowym elementem prawnym.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, która opcja jest lepsza – zadatek czy zaliczka? Obie formy przedpłaty cieszą się dość dużą popularnością, jednakże każda z nich wiąże się z innymi skutkami w razie niepodpisania właściwej umowy. Jeśli umowa przedwstępna sprzedaży działki zostanie podpisana z zaliczką, wówczas wpłacona kwota jest w całości zwracana niedoszłemu nabywcy. Jest to więc opcja korzystna dla kupującego. Jeżeli natomiast przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta z zadatkiem, chronione są obie strony transakcji. Wynika to z faktu, iż w przypadku, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie z winy osoby kupującej, wtedy sprzedawca ma prawo do zachowania wpłaconej kwoty. Jeśli jednak winę ponosić będzie osoba sprzedająca, wówczas może dojść nawet do podwojenia kwoty, a następnie jej zwrócenia.

Warto pamiętać o tym, że zgodnie z prawem brak określenia rodzaju przedpłaty w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, sprawia, iż staje się ona zadatkiem.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki – forma

Przedwstępna umowa sprzedaży może zostać zawarta w formie zwykłej umowy pisemnej lub w formie aktu notarialnego. W wypadku drugiej opcji, czyli podpisania umowy w obecności notariusza, prawa stron są lepiej chronione, zwłaszcza w sytuacji, gdy któraś z nich zrezygnuje z zawarcia umowy przyrzeczonej.

Podsumowanie

Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży działki to dobre zabezpieczenie dla obu stron transakcji. Dzięki niej kupujący ma pewność, iż właściciel nieruchomości nie wycofa się ze sprzedaży, a także nie zmieni jej warunków (na przykład podnosząc cenę). Daje mu również możliwość wglądu do dokumentów dotyczących ziemi, znajdujących się w urzędzie gminy. Tymczasem sprzedający nie musi dalej szukać nabywcy na swoją działkę, a w dodatku może zawrzeć w umowie korzystne dla siebie warunki odstąpienia od podpisania umowy ostatecznej z winy niedoszłego kupca. Konkluzja może więc być tylko jedna: jeśli obie strony są zdecydowane na zawarcie transakcji, warto sporządzić umowę przedwstępną.

Przeczytaj również o skup gruntów rolnych

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]