4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Hipoteka odwrócona, czyli oferta dla seniorów
Hipoteka odwrócona, czyli oferta dla seniorów
·

Hipoteka odwrócona, czyli oferta dla seniorów

Co to jest odwrócona hipoteka? Coraz więcej instytucji finansowych oferuje swoim klientom usługę odwróconej hipoteki. Na czym ona polega, do jakiej grupy osób jest skierowana oraz jakie są jej zalety i ograniczenia?

Czym jest odwrócona hipoteka?

Zasady, na jakich funkcjonuje odwrócona hipoteka, są przeciwne do zwykłego kredytu hipotecznego. W najprostszych słowach usługa umożliwia zamianę domu lub mieszkania na gotówkę. Co najistotniejsze, właściciel nieruchomości zachowuje prawo do korzystania z zamieszkiwanego przez niego lokalu. Otrzymuje więc pieniądze za nieruchomość, nie tracąc przy tym dachu nad głową. Świadczenie przekazywane jest zwykle w ramach comiesięcznych transzy pieniężnych, choć może mieć też formę jednorazowej wypłaty gotówki.

Ten rodzaj produktu finansowego może mieć dwie formy. Pierwsza z nich to właściwa hipoteka odwrócona, czyli unormowana przepisami prawa pożyczka, w ramach której nieruchomość zostaje obciążona hipoteką. W takim przypadku klient pozostaje właścicielem lokalu, a umowa zawierana jest na czas określony (na kilka bądź kilkanaście lat). Takie rozwiązanie nie oznacza automatycznej utraty mieszkania przez właściciela po ustaniu świadczenia – sam kredyt może bowiem zostać spłacony przez wierzyciela lub np. przez jego spadkobierców.

Nieco innym produktem finansowym jest renta dożywotnia. Korzystająca z niej osoba otrzymuje pieniądze do końca życia. W chwili zawarcia umowy przenosi najczęściej prawo własności do nieruchomości na kredytodawcę, który zapewnia klientowi możliwość dożywotniego korzystania z lokalu. Warto zwrócić uwagę, że renta dożywotnia oficjalnie nie funkcjonuje w polskim prawodawstwie i w mniejszym stopniu, niż odwrócony kredyt hipoteczny, zabezpiecza interesy klienta.

Jeśli szukasz większej ilości informacji na temat hipotek, to znajdziesz je w tym artykule: Co to jest hipoteka i jakie są jej rodzaje?

Odwrócona hipoteka – ile można dostać?

W przypadku hipoteki odwróconej kwota kredytu wyliczana jest na podstawie wartości posiadanego przez klienta domu lub mieszkania. Należy wziąć pod uwagę, że wycena świadczenia jest z reguły znacznie niższa niż wartość nieruchomości, która zabezpiecza spłatę. Zwykle wynosi ona około połowy ceny mieszkania lub domu na wolnym rynku. W praktyce właściciel lokalu o wartości 300 tysięcy złotych może liczyć na świadczenie w wysokości około 600 złotych miesięcznie.

Propozycja dla seniora

Odwrócona hipoteka to usługa finansowa przeznaczona przede wszystkim dla osób starszych. Zwykle korzystają z niej klienci po 60-tce. Na wyższe comiesięczne świadczenia (w odniesieniu do nieruchomości o tej samej wartości) mają jednak szansę osoby bardziej zaawansowanym wieku – po 70. lub 80. roku życia. W praktyce na to rozwiązanie decydują się przede wszystkim osoby samotne – bez rodziny lub bliskich – które nie mają  komu przekazać w spadku swojego majątku. Pozyskane w ten sposób świadczenie pieniężne może być istotnym dodatkiem do skromnej zazwyczaj emerytury lub renty. To także dobra metoda na zdobycie dodatkowych środków np. na leczenie.

Obowiązki kredytobiorcy

Warto pamiętać, że zawarcie umowy odwróconego kredytu hipotecznego wiąże się z pewnymi obowiązkami po stronie właścicieli nieruchomości. Zwykle konieczne jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej majątek przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Kredytobiorca zobowiązany jest także utrzymywać lokal w odpowiednim stanie technicznym, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania bieżących napraw i remontów. Po stronie właściciela jest również terminowe opłacanie wszelkich rachunków i podatków.

Jak dużą popularnością wśród Polaków cieszy się odwrócona hipoteka? Prywatnie korzysta z niej wciąż niewiele osób. Odpowiadają za to głównie względy kulturowe – Polacy wciąż czują dużą potrzebę przekazywania dorobku swojego życia młodszym pokoleniom. Ten rodzaj usług ma jednak wielki potencjał, może bowiem generować istotne wsparcie finansowe dla niewielkich budżetów domowych seniorów. Wiele wskazuje więc na to, że hipoteka odwrócona to rozwiązanie przyszłości.

Jeśli jesteś zainteresowany tematem hipoteki odwróconej, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie obrotu nieruchomościami i chętnie odpowiemy na Twoje pytania. W zakresie naszych usług są także: skup mieszkań zadłużonych, skup domów, skup udziałów w nieruchomości, czy skup działek.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]