4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Sprzedaż mieszkania ze służebnością
Sprzedaż mieszkania ze służebnością
·

Sprzedaż mieszkania ze służebnością

Sprzedaż mieszkania ze służebnością jest procesem, który realizowany może być przez właściciela samodzielnie. Może on również skorzystać z pomocy specjalisty, co pozwala najczęściej na przyspieszenie procesu sprzedaży i finalnie podpisanie aktu notarialnego. Skupujemy mieszkania, także te problematyczne. Czasem warto się nad taką opcją głębiej zastanowić, zwłaszcza jeśli chcesz dokonać sprzedaży mieszkania ze służebnością. Na czym to polega?

Czym jest służebność mieszkania

Przez pojęcie służebność mieszkania należy rozumieć rozwiązanie prawne, które pozwala właścicielowi zagwarantować głównie sobie dożywotnie prawo do korzystania z takiego lokalu mieszkalnego. Podobne prawo można zarezerwować dla osób najbliższych. Służebność może też dotyczyć np. drogi dojazdowej do działki, gdzie, pomimo że jesteśmy właścicielami działki, to nasz sąsiad może mieć wpisaną służebność, która gwarantuje mu możliwość dojazdu do swojej działki przez naszą. Zajmujemy się także skupem działek za służebnością.

Kwestii służebności poświęcony jest Dział III Kodeksu cywilnego. W art. 285 Kc ustawodawca wskazał istotę i cel służebności gruntowej. Zgodnie z przepisami nieruchomość może zostać obciążona na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.

Z kolei w art. 296 wskazano, że nieruchomość może zostać obciążona na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista zawsze przysługuje określonej osobie, która w dokumentach musi być wymieniona z imienia i nazwiska. Na podstawie zawartej umowy z właścicielem nieruchomości otrzymuje ona prawo do korzystania z domu lub mieszkania w zakresie uzgodnionym przez obie strony.

Żeby to lepiej zrozumieć i wiedzieć, czym jest mieszkanie ze służebnością, wyobraź sobie, że rodzice przepisują Ci mieszkanie, ale zastrzegają sobie jednocześnie służebność dożywotnią, tj. prawo do korzystania z konkretnych pokojów do końca życia Stają się służebnikami. W przypadku sprzedaży kamienic lub innych większych nieruchomości często zdarzały nam się transakcje związane ze służebnością np. prawem dożywocia.

Dożywotnia służebność mieszkania, a sprzedaż mieszkania.

Służebność dożywotnia ma zagwarantować służebnikowi to, że będzie miał zapewniony byt do końca życia. Służebnik może zamieszkiwać określone w umowie pomieszczenia. Czy w takim przypadku możliwa jest sprzedaż domu z dożywotnią służebnością? Okazuje się, że tak, choć może to być kłopotliwe. Kiedy ustanowiona jest dożywotnia służebność, a sprzedaż domu ma być dokonana przed wygaśnięciem służebności (śmiercią służebnika), wówczas wymagane będzie udzielenie przez niego zgody na taką transakcję. Kupujący musi mieć świadomość, że dokonywana jest sprzedaż mieszkania ze służebnością, to służebność ta przechodzi na nabywcę mieszkania.

Kupujący dom z ustanowioną dożywotnią służebnością będzie musiał zastosować się do uprawnień osób, które mają ową służebność. Najczęściej lokale o takim statusie prawnym będą miały niższą cenę niż takie, które nie są obciążone wspomnianym prawem. Cena ofertowa powinna być pomniejszona w takiej sytuacji o wyliczoną przez rzeczoznawcę wartość służebności.

Jak przeprowadzić transakcję sprzedaży domu z dożywotnią służebnością?

Teoretycznie sprzedaż domu z dożywotnią służebnością czy innego lokalu mieszkalnego w podobnej sytuacji jest możliwa, ale kłopotliwa. Ciężko będzie znaleźć kupca na takie mieszkanie, a sprzedający nie będzie mógł zażądać ceny, jaka odzwierciedla realną wartość rynkową takiej nieruchomości.

Przychodzimy Ci z pomocą Nasza firma specjalizuje się w kupowaniu mieszkań z problemami, w tym takich, które sprzedawane są ze służebnością. Możemy Ci zaoferować od razu gotówkę za takie mieszkanie, dzięki czemu szybko odzyskasz pieniądze, jakie są w nim zamrożone. Doradzimy Ci też, jak poradzić sobie ze służebnością dożywotnią, by sprzedać lokal korzystniej. Dobrym rozwiązaniem może być zniesienie służebności dożywotniej lub przeniesienie jej na inną nieruchomość, choć wyłącznie za zgodą służebnika.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]