4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Przekształcenie użytkowania wieczystego ? jakie zmiany nastąpiły?
Przekształcenie użytkowania wieczystego – jakie zmiany nastąpiły?
·

Przekształcenie użytkowania wieczystego – jakie zmiany nastąpiły?

Kiedy może nastąpić przekształcenie użytkowania wieczystego? Zdarza się, że użytkujesz grunt w ramach użytkowania wieczystego od odpowiedniego organu. Możesz jednak postarać się o to, by przekształcić użytkowanie wieczyste we własność. Sprawdź, jak to zrobić i jaką podstawą prawną należy się przy tym posiłkować.

Prawo użytkowania wieczystego

Wartym podkreślenia jest fakt, że na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego niektóre grunty stanowiące własność Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków mogą być oddane osobom fizycznym i osobom prawnym w wieczyste użytkowanie. Mowa tu o gruntach, które:

  • Stanowią własność Skarbu Państwa, a położone są w granicach administracyjnych miast.
  • Stanowią własność Skarbu Państwa, a położone są poza granicami miasta, choć zostały włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań gospodarki miejskiej.
  • Stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega ono na oddaniu gruntu w użytkowanie na czas określony jako 99 lat, wyjątkowo krócej, lecz okres ten nie może być krótszy niż 40 lat. Forma prawa rzeczowego określana jako użytkowanie wieczyste została wprowadzona w Polsce ustawą z dnia 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i na osiedlach. Aktualnie jednak kwestie te reguluje tytuł II księgi drugiej Kodeksu cywilnego. Użytkowanie wieczyste powstało na bazie znanej  już w prawie rzymskim dzierżawy wieczystej.

Do powstania prawa użytkowania wieczystego konieczne jest przy tym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz dokonanie wpisu tego prawa do księgi wieczystej nieruchomości. Prawny właściciel gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie może pobierać z tego tytułu opłatę roczną od użytkownika wieczystego.

Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczyste w prawo własności

Od 1 stycznia 2019 roku miliony właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań, którzy dotychczas byli użytkownikami wieczystymi, z mocy prawa stali się właścicielami gruntów, na których znajdują się ich nieruchomości. Wszystko to dzięki zmianom w prawie, które właściwie miały na celu wyeliminowanie reliktu PRL-u, za jaki uważane jest użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z ustawą, jaka weszła w życie w Polsce z dniem 5 października 2018 roku, z początkiem stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe właściwie automatycznie zostało przekształcone we własność. Dlatego właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań będący użytkownikami wieczystymi, automatycznie uwłaszczyli się na gruncie, na którym znajduje się ich nieruchomość. Wówczas Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju szacowało, że nowe przepisy obejmą swoim zasięgiem około 2,5 mln osób, które do tej pory co roku były zmuszone do odprowadzania opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 1 proc. jego wartości.

Uzyskanie własności przy użytkowaniu wieczystym nieruchomości wymaga odpłatności. Odpłatność ta jest ograniczona w czasie ? to 20 opłat rocznych, ale jeśli właściciel zdecyduje się na płatność jednorazową, może skorzystać z bonifikat. W przypadku państwowych gruntów owa bonifikata sięgać może 60 proc., natomiast grunty należące dotychczas do samorządów, mogą być objęte innym poziomem ulgi.

Przekształcenie użytkowania wieczystego – regulacje

W zasadzie dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się po 1 stycznia 2019 roku właścicielami lub współwłaścicielami gruntów z automatu i nic nie muszą robić, poza zapłaceniem zamiast opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowej. Jest ona odprowadzana w 20 rocznych ratach, których wysokość równa się opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia, czyli na 1 stycznia 2019 roku.

Na dowód przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, dotychczasowi użytkownicy wieczyści powinni w ciągu 12 miesięcy 2019 roku otrzymać urzędowe zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Wysyłane było ono na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenia z urzędu otrzymały też sądy rejonowe, które na tej podstawie musiały dokonać odpowiednich wpisów w księgach wieczystych nieruchomości.

W KupujemyM.pl proponujemy skup domów i mieszkań, gdzie prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone automatycznie na prawo własności, nawet jeśli masz jeszcze do zapłacenia opłatę przekształceniową.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]