4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany w 2023 roku
Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany w 2023 roku
·

Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany w 2023 roku

Na temat świadectwa charakterystyki energetycznej wiemy wciąż za mało. Korzysta się z tego tylko w przypadku sprzedaży lub wynajmu, a nie zawsze strona kupująca lub wynajmująca jest świadoma tego, że może uzyskać od drugiej strony taki dokument. Wiosną tego roku, czyli 2023, wprowadzone w życie zostają zmiany, które dotyczą obowiązkowego wystawienia dokumentu nawet pod groźbą kary pieniężnej. Czego dotyczą te zmiany i czym tak naprawdę jest świadectwo charakterystyki energetycznej, o tym dowiemy się z poniższego artykułu.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Sprawdź nasz skup nieruchomości

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Prawo budowlane wciąż się zmienia. Wprowadzone zostają nowe przepisy, nowelizacje, usprawnia się system, wdraża się kontrole, wszystko po to, aby zacząć funkcjonować w myśl teorii energooszczędności. Świadectwo energetyczne co to jest właściwie? Po co to? Świadectwo energetyczne inaczej zwane certyfikatem energetycznym to dokument, który ma za zadanie określić zapotrzebowanie na energię, która powinna być wystarczająca do zaspokojenia potrzeb codziennego użytkowania w określonym budynku. Może być to również część określonego budynku, np. część mieszkalna. Dokument ten świadczy wobec tego o tym, ile energii trzeba będzie zużyć, aby normalnie funkcjonować w danym budynku. 

Wiele mówi się na temat zmian w związku z certyfikatem energetycznym. Do roku 2022 obowiązywał obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej przy okazji transakcji sprzedażowych lub najmu dla budynków wybudowanych po roku 2009. Świadectwo energetyczne od wiosny 2023 roku obowiązuje już dla wszystkich budynków, niezależnie od roku wybudowania. Z tego wynika, że starsze budynki, które powstały w poprzednich latach od wiosny 2023 będą wymagały utworzenia certyfikatu charakterystyki energetycznej. Ta zmiana sprawia, że w momencie, kiedy zdecydujemy się na sprzedaż swojej nieruchomości, konieczne będzie wystąpienie o utworzenie dokumentu, który być może rzuci zupełnie inny cień na nasz lokal mieszkalny. 

Świadectwo energetyczne budynku określa się na podstawie dokładnej analizy zużycia energii, która jest niezbędna do ogrzewania budynku, wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji, jak również w zakresie oświetlenia budynku. W przypadku tego certyfikatu najważniejszymi terminami są EP, czyli nieodwracalna energia pierwotna oraz EK, która funkcjonuje jako energia końcowa. Wartości tych parametrów wylicza się na kWh/m2/rok. W głównym założeniu mają one określać roczne koszty związane z ogrzewaniem. Taki certyfikat oczywiście ma stanowić pewnego rodzaju informację, która jest nawet konieczna, podczas gdy decydujemy się na kupno domu czy wynajem, jednak problem leży zupełnie gdzie indziej. Mianowicie w tym, że nie każdy potrafi odczytać taki dokument. Nie dla każdego wartości zaprezentowane w certyfikacie są w stanie wyjaśnić, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na ciepło w danym budynku. Można jedynie ubolewać nad tym, że w Polsce nie uwzględnia się charakterystyki energetycznej budynku, tak jak w innych krajach europejskich, gdzie wszelkie wyliczenia i wartości uwzględniane są w klasach energetycznych (podobnych do tych, z jakimi spotykamy się przy okazji kupna sprzętu RTV czy AGD). 

Zrobimy dla Ciebie darmową wycenę online nieruchomości

O czym mówi wartość EP?

W ogólnym założeniu dla budynków jednorodzinnych normą dla wskaźnika EP jest wartość nieprzekraczająca 70 kWh/m2/rok. EP jest wskaźnikiem, który określa roczne zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną, pierwotną. Wykorzystywana jest ona do ogrzewania, chłodzenia (klimatyzacji), wentylacji, ogrzania wody użytkowej, jak również do wykorzystywania energii niezbędnej do oświetlenia budynku oraz zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych w domu. Największy wpływ na wskaźnik EP ma oczywiście kwestia ogrzewania, co łączy się w dużej mierze z wykorzystanym paliwem (rodzaj ogrzewania), ale także z kwestią termoizolacji. Im lepsza izolacja budynku, tym mniejsze zużycie energii.

Czym jest wskaźnik EK?

Jak wiadomo, wskaźnik EK jest energią końcową. Jego wyliczenia wyraża się we wcześniej wspomnianym wzorze mianowicie kWh/m2/rok. Największym uproszczeniem tego, czym jest wskaźnik EK, jest ustalenie wysokości kosztów związanych z ogrzewaniem budynku. Te wartości ustala się oczywiście w skali rocznej. Ma to jak najbardziej odniesienie również do wentylacji, chłodzenia, jak również energii elektrycznej wykorzystywanej w domostwie. Wskaźnik EK ma również odniesienie do zachowania bezpieczeństwa osób zamieszkujących budynek. Oznacza on efektywną i niezakłóconą cyrkulację powietrza, aby można było stale odprowadzać parę wodną i dwutlenek węgla.

Kto powinien wystąpić o utworzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

W myśl przepisów prawnych, jakie zostaną już niebawem wdrożone w życie, osoby, które będą wynajmowały lub sprzedawały swoje nieruchomości będą zmuszone do uzyskania świadectwa energetycznego. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie obowiązuje już tylko do budynków postawionych po roku 2009 (czyli w czasie, kiedy pomysł o tworzeniu takich certyfikatów w ogóle został zapoczątkowany), ale do wszystkich budynków mieszkalnych niezależnie od czasu ich powstania. O ile konieczność uzyskania takiego dokumentu w przypadku budynków nowopowstałych jest słuszne, bo określa wiele parametrów, o tyle tworzenie go dla budynków starych, zabytkowych jest już znacznie mniej zrozumiałe. Stare budowle, jeśli nie są modernizowane, z pewnością nie będą w stanie spełnić określonych norm, które funkcjonują w myśl energooszczędności. Niemniej od roku 2023 konieczność uzyskania świadectwa energetycznego budynku jest konieczna dla wszystkich. 

Nie oznacza to, że jeżeli mieszkamy w budynku odziedziczonym po dziadkach, który został zbudowany w latach np. 50’, musimy wystąpić o taki dokument, aby móc dalej normalnie funkcjonować w nim. Konieczność uzyskania dokumentu, co warto już teraz zaznaczyć, jest odpłatne, dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w których ma się do czynienia ze sprzedażą lub wynajmem takiego budynku. Jeśli wykorzystujemy dany obiekt mieszkalny do celów własnych, nie musimy narażać się na dodatkowe koszty w postaci uzyskania świadectwa energetycznego domu, dopóty dopóki nie zdecydujemy się go sprzedać lub wynająć. 

Chcesz sprzedać działkę? Sprawdź nasz skup działek

Teraz najważniejsza kwestia, która związana jest z tematyką świadectwa energetycznego budynku, a mianowicie kto ponosi koszty w związku z przygotowaniem takiego certyfikatu. Wiadome, że przy sprzedaży lub wynajmowaniu mamy do czynienia z dwiema stronami. Jest strona kupująca lub wynajmująca lokal (najemca), a także właściciel, który zajmuje stanowisko sprzedającego lub wynajmującego. W odniesieniu do certyfikatu energetycznego stroną, która ponosi koszty w związku z uzyskaniem takiego dokumentu, jest tylko i wyłącznie strona sprzedająca czy wynajmująca, a więc właściciel. Nie można domagać się od kupującego czy najemcy tego, aby na własny koszt wystąpił o przygotowanie świadectwa energetycznego budynku.

Warto też zaznaczyć, że świadectwo energetyczne domu może być wystawione przez specjalistę, którym jest audytor lub doradca energetyczny, który ma wiedzę na temat ogrzewania, energetyki, wentylacji i klimatyzacji.

Koszt uzyskania świadectwa energetycznego

Koszty związane z uzyskaniem świadectwa energetycznego nie są wcale takie niskie. 

Szacuje się na obecny czas, że koszt wyrobienia certyfikatu energetycznego to kwota od 400 do nawet 1000 zł. W obliczu sprzedaży nieruchomości, gdzie uzyskuje się znacznie wyższe wartości, kwota 400 zł czy 1000 zł nie wydaje się zbyt wysoka. Jednak, jeśli mowa o wynajęciu lokalu mieszkalnego, taka suma może być już znacznie większym obciążeniem dla właściciela lokalu. 

Chcesz sprzedać dom? Sprawdź nasz skup domów

Termin ważności

Wiele dokumentów, w tym świadectwo energetyczne domu ma swój termin ważności. Dokument ten wystawiany jest z terminem na okres 10 lat. Są jednak pewne sytuacje, które unieważniają certyfikat, mianowicie zmiany modernizacyjne przeprowadzone w budynku. Jeśli zostały wykonane prace remontowe, izolacyjne, które mają wpływ na wartości ogrzewania budynku i wykorzystania energii elektrycznej, wówczas świadectwo energetyczne budynku przestaje obowiązywać, nawet jeśli nie upłynął termin 10 lat. W związku z tym, jeśli padnie decyzja o sprzedaży lub wynajmie, należy uwzględnić dodatkową inwestycję w postaci wykupienia audytu energetycznego celem uzyskania certyfikatu.

Kary za brak świadectwa

Obecnie wprowadzono kary za brak świadectwa energetycznego, które są dość dotkliwe dla tych, którzy zaniechali wykonania takiego certyfikatu. Wynieść mogą nawet do 5000 zł. Nie opłaca się celowego pominięcia wyrobienia tego dokumentu, chociażby ze względu na kary, tym bardziej że od 2023 roku obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego jest narzucony odgórnie na każdego właściciela budynków mieszkalnych. Nie jest to dokument konieczny, kiedy zajmujemy dany lokal na własny użytek, ale gdy chcemy go sprzedać lub wynająć, trzeba mieć na uwadze wyrobienie takiego certyfikatu energetycznego, który oznacza konieczność zorganizowania audytu. W związku z tym przy próbie sprzedaży lub wynajmu lokalu mieszkalnego prócz typowych dokumentów sprzedażowych miejmy na uwadze także świadectwo charakterystyki energetycznej, co jest potrzebne do utworzenia aktu notarialnego.

Zobacz też opinie o skupie nieruchomości

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]