umowa

Najem okazjonalny. Czym jest i kiedy warto go zawrzeć?

Spora część właścicieli mieszkań przeznacza je pod wynajem, ponieważ chcą poprawić swoją sytuację materialną, a także ograniczyć koszty związane z utrzymaniem posiadanego lokalu. Wynajem nieruchomości, to coraz lepiej rozwijająca się gałąź w obrocie nieruchomościami. Dopracowywane są procedury prawne, a w tym umowy wiążące właściciela z najemcą. W dzisiejszych realiach nadal obowiązuje i często jest wykorzystywana tradycyjna umowa wynajmu mieszkania. Jednakże wielu nieuczciwych najemców spowodowało, że właściciele lokali coraz chętniej korzystają z rozwiązania, jakim jest wynajem okazjonalny.

Aktualna sytuacja spowodowana pandemią nieco wyhamowała cały obrót nieruchomościami, dlatego też na niektóre mieszkania trudno znaleźć najemcę bądź kupca. Tu, w przypadku chęci zbycia posiadanej nieruchomości można wykorzystać pewnego i profesjonalnego nabywcę, jakim jest firma https://kupujemym.pl/. Korzystając z usług skupu nieruchomości, możesz szybko sprzedać mieszkanie, dom, działkę lub inną trudną nieruchomość.

Jak właściciel mieszkania może się zabezpieczyć przed nieuczciwością najemcy?

Umowa o wynajem okazjonalny mieszkania wiąże się z kilkoma formalnościami, których wielu wynajmujących nie chce dopełnić. Dlatego też nie jest to zbyt powszechna forma obustronnego zobowiązania. Jednakże tylko ona zapewnia bezpieczeństwo wynajmującemu lokal właścicielowi. Przepisy ją regulujące z całą pewnością są przychylniejsze dla właścicieli. Jednocześnie błędne jest przekonanie najemców, że nie chronią zupełnie ich praw.

Najemca, który nie ma nieuczciwych zamiarów nie będzie miał kłopotu ze spełnieniem wymogów, jakie zawiera umowa o wynajem mieszkania w sposób okazjonalny. Dotyczą one zasadniczo tych samych kwestii, co tradycyjna umowa najmu, czyli utrzymywania w porządku i dobrym stanie powierzonego mienia oraz sumiennych i regularnych opłat. Dodatkowym zobowiązaniem jest dobrowolne poddanie się eksmisji w przypadku niespełnienia warunków umowy i przedstawienie tego w formie oświadczenia z załączonym alternatywnym adresem zamieszkania.

Główne różnice w umowie tradycyjnej oraz przy wynajmie okazjonalnym

Poza wyżej wymienionym wymogiem dostarczenia oświadczenia woli, najemca nie może liczyć na umowę na czas nieokreślony. Według prawa maksymalnym okresem trwania umowy jest 10 lat. Tu jednak warto pamiętać, że, jeżeli obie strony są zgodne i chcą dalej kooperować, to może ona zostać spisana na następny okres.

Kupując mieszkanie pod wynajem, właściciel często decyduje się na tradycyjną umowę o wynajem mieszkania. Opiera się ona na przepisach kodeksu cywilnego i zawierana jest przez wynajmującego i najemcę w prosty sposób. Obie strony podpisują uzgodnione warunki, a właściciel przekazuje klucze do lokalu. W przypadku wynajmu okazjonalnego umowa powinna zostać zawarta w obecności notariusza. Najemca wskazać musi adres mieszkania, które będzie miejscem pobytu po zakończonej umowie najmu okazjonalnego. Takie miejsce musi być potwierdzone przez właściciela lokalu. Ważne, by umowa o wynajem mieszkania została przedstawiona w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Zasadniczą różnicą w obu formach wynajmu jest kwestia eksmisji. W przypadku tradycyjnej umowy najmu mieszkania właściciel ma niejednokrotnie problem z pozbyciem się nieuczciwego lokatora. Wynajem okazjonalny zezwala na eksmisję bezwarunkowo, bez zachowania okresu ochronnego. Wystarczy wręczenie pisemnego nakazu opuszczenia mieszkania i lokator nie ma możliwości się od tego odwołać. Przetrzymywanie bezprawne lokalu w przypadku wynajmu okazjonalnego staje się niemożliwe.

Kto może skorzystać z najmu okazjonalnego?

Wynajem okazjonalny dotyczy jedynie lokali mieszkalnych i nie można na podstawie tej formy wynająć żadnego lokalu usługowego. Umowa o wynajem mieszkania dostępna jest również tylko dla osób prywatnych. To eliminuje osoby, które wynajem nieruchomości mają w swojej działalności gospodarczej.

Przepisy regulujące wynajem okazjonalny powstały z myślą o prywatnych właścicielach mieszkań, którzy mieli problemy z nierzetelnymi lokatorami, często niechcącymi się dobrowolnie wyprowadzić. Podpisywana umowa na czas nieokreślony powodowała, że część najemców ustalała sobie chęć dożywotniego przebywania w lokalu nie dopełniając jednocześnie obowiązków umowy o wynajem mieszkania. Wyeksmitowanie takiego lokatora wiązało się z zachowaniem okresu ochronnego, a także sprawą eksmisyjną pochłaniającą koszty i czas.

Warunki wynajmu lokali mieszkalnych nie są łatwe i często wiążą się z ryzykiem. W związku z tym część właścicieli mieszkań decyduje się na sprzedaż swojej nieruchomości. Wykorzystanie oferty skupu nieruchomości to realna możliwość szybkiej zamiany problematycznego lokalu na żywą gotówkę. Warto, więc rozpatrzyć wszystkie możliwości zarobkowe na posiadanym mieszkaniu. W zależności, czy będzie to sprzedaż nieruchomości, najem zwykły, czy wynajem okazjonalny właściciel powinien przeanalizować sytuację i wybrać najkorzystniejszy ekonomicznie wariant.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *