4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Indeks cen mieszkań a inflacja
Nadzieje na lepsze wyniki finansowe według krajowych finansistów.
·

Nadzieje na lepsze wyniki finansowe według krajowych finansistów.

Polska perspektywa inwestycji według badania

Według analizy, 9% polskich inwestorów jest przekonanych, że ich zyski z inwestycji w nadchodzących 12 miesiącach będą „znacznie wyższe”, podczas gdy 37% uważa, że będą one po prostu wyższe. W międzynarodowym badaniu stwierdzono, że 31% badanych zgodziło się z przypuszczeniem, że obecnie obserwuje się zmiany w polityce i rynku wraz ze wzrostem inflacji i stóp procentowych. Ciekawe jest, że 47% udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 18% było neutralne, 3% nie zgodziło się, a 1% zdecydowanie się nie zgodziło.

Znaki zmienności rynku

Stwierdzono, że obecna dynamika na rynku stanowi wyraźny kontrast w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy wielu inwestorów przewidywało krótkoterminowe wyzwania rynkowe i szybki powrót do spokojniejszego środowiska niskiej inflacji i niskich stóp procentowych. W obecnym roku, ponad połowa uczestników badania już dostosowała swoją strategię inwestycyjną, a jedna trzecia planuje to zrobić.

Sytuacja w Polsce

W Polsce, 77% inwestorów zgodziło się ze stwierdzeniem, że wysoka inflacja i stopy procentowe sygnalizują wprowadzenie nowych strategii polityki i ryzyka rynkowego. Z tego powodu, 52% inwestorów zmieniło swoją strategię inwestycyjną, a 40% planuje to zrobić. Ankietowani w Polsce wskazali, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy następujące rodzaje inwestycji stały się atrakcyjniejsze: niepubliczne aktywa, takie jak inwestycje prywatne lub nieruchomości, aktywnie zarządzane fundusze oraz cyfrowe aktywa.

Bariery inwestycyjne

Inwestorzy zidentyfikowali następujące bariery utrudniające inwestowanie w niepubliczne aktywa w Polsce: brak wystarczającego doświadczenia/wiedzy na temat danej klasy aktywów (64%), brak przejrzystości w klasach aktywów (62%), wysokie koszty i opłaty (62%), brak płynności/długi okres utrzymywania inwestycji (61%), oraz wysokie minimalne wartości inwestycji (39%).

Odnawialne źródła energii i nieruchomości wśród preferowanych inwestycji

Wybrano następujące kategorie nietradycyjnych inwestycji, w które Polacy chcieliby zainwestować: kapitał prywatny (32%), nieruchomości (27%), infrastruktura i odnawialna energia (15%). Odpowiadając na pytanie o zainteresowanie zrównoważonymi funduszami, 53% odpowiedziało, że „tak” z powodu większego wpływu na środowisko naturalne. 42% respondentów odpowiedziało pozytywnie, twierdząc, że jest bardziej prawdopodobne, że takie fundusze będą oferować wyższe stopy zwrotu, a 39% odpowiedziało, że z powodu „moich społecznych przekonań”. Pięć procent respondentów odpowiedziało „nie”, argumentując, że takie fundusze nie zaoferują wyższych stóp zwrotu, a 1% stwierdziło, że nie są one zgodne z ich przekonaniami.

Informacje o badaniu

Badanie przeprowadzono online wśród ponad 23 tys. inwestujących osób z 33 krajów obejmujących Europę, Azję i obie Ameryki. Badanie odbyło się pomiędzy 26 maja a 31 lipca 2023 roku. W badaniu uwzględniono te osoby, które planują zainwestować co najmniej 10 tys. euro (lub równowartość) w ciągu kolejnych 12 miesięcy i które dokonały modyfikacji swojej strategii inwestycyjnej w ciągu ostatnich 10 lat. Jeśli potrzebujesz sprzedać mieszkanie lub sprawdzić najnowsze trendy, polecamy sprawdzić nasz skup nieruchomości, tam znajdziesz skup nieruchomości z problemami, jak i wiele innych usług, a jeśli nie jesteś do nas przekonany polecamy zobaczyć nasze opinie o skupie nieruchomości
Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]