4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

gospodarwanie-odpadami
Gospodarowanie odpadami – od czego zależy koszt śmieci?
·

Gospodarowanie odpadami – od czego zależy koszt śmieci?

Prawidłowe gospodarowanie odpadami jest zadaniem, do którego władze każdej gminy podchodzą w nieco inny sposób. Nic więc dziwnego, że wywóz śmieci rządzi się własnymi prawami. Tym bardziej że w każdym gospodarowanie odpadami koszty ma zależne od wielu czynników. W niektórych można wskazać naliczanie opłat zależnie od zużycia wody, liczby mieszkańców lub szeregu innych różnorodnych czynników. Od czego zależą tego typu opłaty? Gospodarowanie odpadami ustalone przez konkretne władze samorządowe jest odpowiedzią na to pytanie.

gospodarwanie-odpadami

Sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci

Wskazuje się kilka sposobów na niezwykle elastyczne dopasowanie systemu gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Ustalenie, który model przyjmie dana gmina, należy do władz samorządowych. Te mogą przebierać pomiędzy czterema sposobami naliczania tego, jakie będą opłaty za wywóz śmieci, czyli gospodarowanie odpadami:

 • Od ilości zużytej wody,
 • Od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
 • Od powierzchni nieruchomości – tu płacić trzeba nawet wtedy, gdy nie korzystamy np. z mieszkania otrzymanego w spadku, które chcemy spłacić. W takiej sytuacji, zamiast czekać wiele miesięcy na znalezienie kupca, najlepiej zwrócić się do biura skupu nieruchomości online.
 • Za gospodarstwo domowe – jest to stawka ryczałtowa.

Przepisy uwzględniają możliwość dopasowania metod naliczania opłat dla różnych części terenu gminy. Dzięki temu można uruchomić naliczanie stawek od zużytej wody na terenie gminy, w której funkcjonują wodociągi.

Koszty wywozu śmieci Warszawa – od czego zależą?

Rozmaite gminy wprowadzające określone metody naliczania stawek za gospodarowanie odpadami podają przyczyny, które stoją za taką, a nie inną decyzją. Nie inaczej ma Warszawa. Wywóz śmieci i jego koszty są określone na podstawie rozliczenia opłat od ilości zużytej wody. Przyczyną wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć dania mieszkańcom możliwości realnego wpływania na to, jak wysokie rachunki zapłacą. Co za tym idzie, o ile nadmierne zużycie wody może wyraźnie podwyższyć opłaty, o tyle odpowiedzialne i racjonalne zużywanie wody pozwala na realne obniżenie rachunków za odpady. Co więcej, rozwiązanie tego typu ma zachęcać do oszczędzania wody również z uwagi na środowisko i jego ochronę. Rozwiązanie to wprowadzono w kwietniu 2021 roku.

Zobacz również skup nieruchomości w Warszawie

Koszty wywozu śmieci Łódź

Najnowsze zmiany w Łodzi przypominają te, które zostały przeprowadzone w Warszawie. Od 1 lipca 2021 nalicza się opłaty w zależności od zużytej wody. Jest to istotna zmiana, której dokonała Łódź. Gospodarowanie odpadami było wcześniej uzależnione od liczby mieszkańców w nieruchomości. Gmina zmianę tłumaczy chęcią uszczelnienia systemu opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci.

gospodarwanie-odpadami

Koszty wywozu śmieci Poznań

Na wyraźnie inne rozwiązanie postawił Poznań. Gospodarowanie odpadami w tym przypadku opiera się na obliczaniu stawek w zależności od liczby mieszkańców w danym lokalu. Przedstawia się to następująco:

 • W przypadku zbioru odpadów komunalnych w sposób selektywny:
 • Do 4 lokali mieszkalnych – 28 zł za każdą osobę,
 • Powyżej 4 lokali mieszkalnych – 25 zł za każdą osobę,
 • W przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka: kolejno 56 i 50 złotych za osobę.

Koszty wywozu śmieci Katowice

Od pierwszego lipca 2021 roku zmieniły się również zasady, jakie przy wywozie śmieci ustaliły Katowice. Gospodarowanie odpadami jest tu uzależnione, podobnie jak w Poznaniu, od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Stawki wynoszą:

 • W przypadku segregowania śmieci – 26,30 zł od każdej osoby,
 • W przypadku niesegregowania odpadów – 52,60 zł od każdej osoby.

Chcesz sprzedać swoją nieruchomość? Zobacz co może zaoferować Ci nasz skup działek.

Koszty wywozu śmieci Kraków

Można zauważyć, że z podobnych zasad korzysta Kraków. Gospodarowanie odpadami oznacza uiszczanie miesięcznych opłat uzależnionych od tego, ilu mieszkańców zamieszkuje dany lokal. W przypadku każdej nieruchomości jest to:

 • W przypadku segregowania śmieci ? 23 zł od każdej osoby,
 • W przypadku niesegregowania odpadów ? 46 zł od każdej osoby.

Koszty wywozu śmieci Szczecin

Ostatnim miastem, któremu się przyjrzymy, jest Szczecin. Gospodarowanie odpadami również jest uzależnione od zużycia wody. Tu wskazuje się stawkę 8,80 zł za 1 m3 wody. Warto przy tym zaznaczyć, że metoda ta obowiązuje już od dłuższego czasu i obecnie zwiększono limit, w którym opłata liczona jest od metra zużytej wody. Teraz po przekroczeniu 6 metrów nalicza się stałą opłatę 99,90 zł miesięcznie.

Koszty wywozu śmieci Wrocław

W przypadku Wrocławia można mówić o nowej zasadzie obliczania stawek za gospodarowanie odpadami, która działa już od 1 września 2020 roku. Tu koszty są obliczane na podstawie ilości powierzchni nieruchomości przypadającej na jednego mieszkańca, a także od rodzaju zabudowy. W przypadku domów wielorodzinnych jest stała stawka, jeśli  odpady komunalne są zbierane selektywnie. Tu też wlicza się stałą stawkę za metr kwadratowy lokalu, nie tylko za osobę. Wrocław gospodarkę odpadami uzależnia od powierzchni mieszkania i liczby mieszkańców. Oznacza to, że jeśli zależy nam na jak najszybszej sprzedaży mieszkania i uniknięcia dodatkowych opłat, warto zdecydować się na skorzystanie z oferty skupu nieruchomości.

Dowiedz się więcej o skupie kamienic!

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]