Czym jest dział spadku? Garść podstawowych informacji

Czym jest dział spadku? Garść podstawowych informacji

Czym jest dział spadku? Garść podstawowych informacji

Odziedziczenie majątku niesie ze sobą liczne korzyści, ale wiąże się także z wieloma wyzwaniami. Jednym z problemów może być długi i skomplikowany proces prowadzący do faktycznego nabycia praw do pełnego dysponowania pozyskanym w ten sposób majątkiem. Jak szybko spieniężyć swoje udziały w masie spadkowej? Wyjaśniamy.

Droga do nabycia spadku

Nabycie spadku przez uprawnione do tego osoby następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Formalnym potwierdzeniem tego prawa jest tzw. stwierdzenie nabycia spadku, które może mieć formę dokumentu notarialnego lub orzeczenia sądu. Wskazuje ono osoby mające prawo do udziału w masie spadkowej oraz określa wielkość ich udziałów. Warto jednak pamiętać, że stwierdzenie nabycia spadku nie dzieli jeszcze majątku między poszczególnych spadkobierców – na jego podstawie nie da się zatem stwierdzić, któremu spadkobiercy przypadnie np. mieszkanie, kto otrzyma samochód, a kto wartościowe przedmioty. Stwierdzenie nabycia spadku oznacza więc, że spadkobiercy stają się współwłaścicielami całego majątku zmarłej osoby.

Dział spadku i zniesienie współwłasności

Wspólność majątkową spadkobierców znosi dopiero dział spadku. Jest to czynność prawna polegająca na określeniu wartości masy spadkowej oraz jej podziale między konkretnych spadkobierców.  Podział spadku może zostać dokonany w drodze umowy lub w toku postępowania sądowego. Podział spadku u notariusza to najszybsza droga do zakończenia całego procesu. Jest ona możliwa tylko wówczas, gdy wszyscy spadkobiercy porozumieją się co do tego, jakie elementy majątku osoby zmarłej trafią do każdego z nich. Taka umowa o dział spadku powinna zawierać szczegółowy spis elementów majątku i precyzyjnie określać, które z wymienionych dóbr otrzymają poszczególni spadkobiercy.

Podział majątku przez sąd

A co jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku? W przypadku braku możliwości wykonania działu spadku u notariusza, o podziale dóbr zmarłej osoby może zdecydować sąd. Wniosek o dział spadku może zostać złożony przez jedną z osób zainteresowanych jego podziałem. Wnioskodawca powinien zawrzeć w nim spis składników majątku, a także propozycję jego podziału. O czym jeszcze należy pamiętać, występując do sądu o dział spadku? Opłata na pokrycie kosztów sądowych, którą należy wnieść wraz ze składanym wnioskiem, wynosi od 300 do 1000 zł i zależy od jego treści (koszty są mniejsze, gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku).

Zadaniem sądu jest ustalenie składu majątku, który ma ulec podziałowi, a także określenie jego wartości. Sąd może zdecydować o fizycznym podziale elementów wchodzących w skład masy spadkowej między spadkobierców. Gdy taki podział jest niemożliwy, majątek może zostać przyznany jednej osobie wraz z nałożeniem na nią obowiązku spłaty zobowiązań finansowych wobec pozostałych spadkobierców. Jednym z rozwiązań jest także sądowa decyzja o sprzedaży elementów spadku i podziale uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych między spadkobierców, zgodnie z przysługującymi im udziałami.

Sprzedaż udziałów w majątku

Podział majątku może nastąpić szybko i ugodowo, ale może się też wiązać się ze znacznymi komplikacjami oraz długim i burzliwym procesem sądowym. Do czasu jego zakończenie spadkobiercy mają ograniczone możliwości dysponowania pozyskanym w drodze spadku majątkiem. Czy da się przyspieszyć ten proces? Jednym z rozwiązań jest zbycie swoich udziałów w masie spadkowej. Jest to możliwe na przykład wówczas, gdy w skład takiego majątku wchodzi nieruchomość, np. mieszkanie, dom lub działka. Spadkobierca, który chce szybko spieniężyć udział w nieruchomości, może swobodnie odsprzedać go dowolnemu podmiotowi.

Jak znaleźć zainteresowanych taką transakcją? Skup udziałów w nieruchomości prowadzą wyspecjalizowane w tym kierunku przedsiębiorstwa. Wystarczy nawiązać kontakt z firmą oferującą skup domów i mieszkań za gotówkę i przedstawić sytuację prawną nieruchomości, w której spadkobierca posiada udziały. Po ustaleniu ceny sprzedaży następuje podpisanie umowy, na mocy której udział w nieruchomości zmienia właściciela. Gotówka trafia na konto spadkobiercy niezwłocznie po zawarciu transakcji.

Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *