4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Czym jest dział spadku? Garść podstawowych informacji
Czym jest dział spadku? Garść podstawowych informacji
·

Czym jest dział spadku? Garść podstawowych informacji

Czym jest dział spadku? Odziedziczenie majątku niesie ze sobą liczne korzyści, ale wiąże się także z wieloma wyzwaniami. Jednym z problemów może być długi i skomplikowany proces prowadzący do faktycznego nabycia praw do pełnego dysponowania pozyskanym w ten sposób majątkiem. Jak szybko spieniężyć swoje udziały w masie spadkowej? Wyjaśniamy.

Droga do nabycia spadku

Nabycie spadku przez uprawnione do tego osoby następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Formalnym potwierdzeniem tego prawa jest tzw. stwierdzenie nabycia spadku, które może mieć formę dokumentu notarialnego lub orzeczenia sądu. Wskazuje ono osoby mające prawo do udziału w masie spadkowej oraz określa wielkość ich udziałów.

Warto jednak pamiętać, że stwierdzenie nabycia spadku nie dzieli jeszcze majątku między poszczególnych spadkobierców – na jego podstawie nie da się zatem stwierdzić, któremu spadkobiercy przypadnie np. mieszkanie, kto otrzyma samochód, a kto wartościowe przedmioty. Stwierdzenie nabycia spadku oznacza więc, że spadkobiercy stają się współwłaścicielami całego majątku zmarłej osoby.

Dział spadku i zniesienie współwłasności

Wspólność majątkową spadkobierców znosi dopiero dział spadku. Jest to czynność prawna polegająca na określeniu wartości masy spadkowej oraz jej podziale między konkretnych spadkobierców.  Podział spadku może zostać dokonany w drodze umowy lub w toku postępowania sądowego. Podział spadku u notariusza to najszybsza droga do zakończenia całego procesu. Jest ona możliwa tylko wówczas, gdy wszyscy spadkobiercy porozumieją się co do tego, jakie elementy majątku osoby zmarłej trafią do każdego z nich. Taka umowa o dział spadku powinna zawierać szczegółowy spis elementów majątku i precyzyjnie określać, które z wymienionych dóbr otrzymają poszczególni spadkobiercy.

Podział majątku przez sąd

A co jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku? W przypadku braku możliwości wykonania działu spadku u notariusza, o podziale dóbr zmarłej osoby może zdecydować sąd. Wniosek o dział spadku może zostać złożony przez jedną z osób zainteresowanych jego podziałem. Wnioskodawca powinien zawrzeć w nim spis składników majątku, a także propozycję jego podziału. O czym jeszcze należy pamiętać, występując do sądu o dział spadku? Opłata na pokrycie kosztów sądowych, którą należy wnieść wraz ze składanym wnioskiem, wynosi od 300 do 1000 zł i zależy od jego treści (koszty są mniejsze, gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku).

Zadaniem sądu jest ustalenie składu majątku, który ma ulec podziałowi, a także określenie jego wartości. Sąd może zdecydować o fizycznym podziale elementów wchodzących w skład masy spadkowej między spadkobierców. Gdy taki podział jest niemożliwy, majątek może zostać przyznany jednej osobie wraz z nałożeniem na nią obowiązku spłaty zobowiązań finansowych wobec pozostałych spadkobierców. Jednym z rozwiązań jest także sądowa decyzja o sprzedaży elementów spadku i podziale uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych między spadkobierców, zgodnie z przysługującymi im udziałami.

Sprzedaż udziałów w majątku

Podział majątku może nastąpić szybko i ugodowo, ale może się też wiązać się ze znacznymi komplikacjami oraz długim i burzliwym procesem sądowym. Do czasu jego zakończenie spadkobiercy mają ograniczone możliwości dysponowania pozyskanym w drodze spadku majątkiem. Czy da się przyspieszyć ten proces? Jednym z rozwiązań jest zbycie swoich udziałów w masie spadkowej. Jest to możliwe na przykład wówczas, gdy w skład takiego majątku wchodzi nieruchomość, np. mieszkanie, dom lub działka. Spadkobierca, który chce szybko spieniężyć udział w nieruchomości, może swobodnie odsprzedać go dowolnemu podmiotowi.

Jak znaleźć zainteresowanych taką transakcją? Skup udziałów w nieruchomości prowadzą wyspecjalizowane w tym kierunku przedsiębiorstwa. Wystarczy nawiązać kontakt z firmą oferującą skup domów i mieszkań za gotówkę i przedstawić sytuację prawną nieruchomości, w której spadkobierca posiada udziały. Po ustaleniu ceny sprzedaży następuje podpisanie umowy, na mocy której udział w nieruchomości zmienia właściciela. Gotówka trafia na konto spadkobiercy niezwłocznie po zawarciu transakcji.

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz: Wycena mieszkania online i dowiedz się, jaką kwotę możemy zaproponować za Twoją nieruchomość.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]