Komu należy się zachowek i ile wynosi?

zachowek

W ramach testamentu istnieje możliwość pominięcia jednego z członków najbliższej rodziny. Przyczyny takiej decyzji bywają bardzo różne. Do najczęstszych przyczyn należą po prostu złe relacje pominiętego krewnego z osobą sporządzającą testament na wypadek swojej śmierci (tzw. testatorem). Warto wiedz...

Dziedziczenie ustawowe mieszkania

Dziedziczenie ustawowe mieszkania

Kodeks cywilny rozróżnia dwie formy dziedziczenia: dziedziczenie testamentowe i ustawowe. A czym jest dziedziczenie ustawowe mieszkania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, o co chodzi z procedurą dziedziczenia. Dziedziczenie ustawowe mieszkania, o co chodzi? Dziedziczenie ustawowe to forma, zgodnie z...

Dziedziczenie testamentowe mieszkania

Dziedziczenie testamentowe mieszkania

Dziedziczenie rozumie się jako przejście majątku należącego do spadkodawcy na spadkobierców. Kodeks cywilny reguluje wszelkie zagadnienia dotyczące spadków, w tym także dziedziczenie. W przepisach rozróżnia się dziedziczenie testamentowe i ustawowe. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się drugim z wyżej w...

Testament – Czym jest i kto może go sporządzić?

testament

Testament jest to akt ostatniej woli, ściśle sformalizowany dokument, który może sporządzić każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można sporządzić go ani odwołać przez przedstawiciela, ma charakter osobisty. Testament to jedyna przewidziana w polskim prawie forma rozporządzani...

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to potwierdzenie następstwa prawnego spadkodawcy. Ustawodawca nie podjął się stworzenia definicji legalnej tego terminu, jednak rozumie się go jako dowód posiadania uprawnień do spadku przez spadkobiercę. Istnieją dwa dokumenty potwierdzające ten stan prawny, posiadające ...