4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

„Raport ekspercki: Perspektywy wzrostu gospodarczego jednego z mocarstw azjatyckich słabną. Polska dynamika napędza globalną ekonomię”
·

„Raport ekspercki: Perspektywy wzrostu gospodarczego jednego z mocarstw azjatyckich słabną. Polska dynamika napędza globalną ekonomię”

Przeszukanie Zmiennych w Globalnej Dynamice Gospodarczej

Stało się widoczne, że w latach 2022 i 2023, dominacja Chin w światowym produkcie krajowym brutto zaczęła maleć, sugerując kluczową rewizję trendów gospodarczych. Teraz, rozwój światowej ekonomii nie zależy już od Chin, ale rozwiązuje się za sprawą Stanów Zjednoczonych oraz wschodzących rynków, takich jak Indie, Indonezja, Meksyk, Brazylia i Polska.

Historia gospodarcza Chin obejmuje okres stagnacji pod koniec 60. i 70. lat ubiegłego wieku. Jednak ożywienie nadszedło w latach 80., którym towarzyszył bezprecedensowy sukces. W ciągu kilku dekad, wskutek otwarcia na świat, ich udział w globalnej gospodarce skoczył z mniej niż koniunktura światowa wynosiła 2% w 1990 roku do imponujących 18,4% w 2021 roku.

Przełamywanie Gospodarczych Trendów

Interesujące jest to, że w 2022 roku udział Chin zaczął się kurczyć, przewiduje się, że ten trend będzie kontynuowany w 2023 roku, obniżając udział do 17%. Ekonomiści zauważyli, że ten dwuletni spadek o 1,4 proc. jest największy od lat sześćdziesiątych. Słabnący udział Chin może znacząco zmienić porządek globalny. Do lat 90. ich udział w globalnym PKB rosnął głównie kosztem Europy i Japonii. Obecnie jednak poziom Europy i Japonii pozostaje na stałym poziomie, a powstałą lukę zapewniają w większości Stany Zjednoczone i kraje wschodzące.

Przesuwający si Aksjomaty Władzy

Dostrzega się, że oczekuje się, iż globalna gospodarka urośnie o 8 bilionów dolarów w 2022 i 2023 roku do 105 bilionów dolarów. Ciekawym jest to, że Chiny nie wpłyną na ten wzrost, podczas gdy Stany Zjednoczone i inne wschodzące rynki rozłożą równo 95%. Z tego wzrostu, połowa należącego do krajów wschodzących pochodzi tylko z pięciu krajów: Indii, Indonezji, Meksyku, Brazylii i Polski. To sugeruje potencjalny przeskok globalnej gospodarczej odpowiedzialności.

Zwraca się uwagę, że ten trend jest znacznie pogłębiony przez pogarszające się wskaźniki demograficzne. Oczekuje się, że udział Chin w globalnej populacji w wieku produkcyjnym potężnie spadnie z 24% do 10% w ciągu najbliższych 35 lat.

Inwestorzy Odwracają się od Chin

Zauważalny jest trend wśród inwestorów, którzy wycofują swój kapitał z Chin w alarmującym tempie. Na przykład, w trzecim kwartale tego roku, zagraniczni inwestorzy obcięli inwestycje w chińskie przedsiębiorstwa i inne projekty aż o 12 mld USD.

Chiny i Relacje Zagraniczne

Prezydent Chin, Xi Jinping, zawsze wyrażał przekonanie, że jedyną drogą dla jego kraju jest do przodu, ale jego ostatnie spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem i innymi liderami firm amerykańskich sugerują, że Chiny wciąż potrzebują międzynarodowych partnerów biznesowych.

Podsumowując, obecne projekcje sugerują, że udział Chin w globalnej gospodarce prawdopodobnie spadnie w przewidywalnej przyszłości, co czyni naszą planetę areną po okresie dominacji Chin.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]