4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, najważniejsze informacje
·

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, najważniejsze informacje

Podczas procesu przekazania lokalu nowemu nabywcy, warto przygotować uprzednio właściwy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, aby w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jak wiadomo, lepiej mieć wszystko na papierze i cieszyć się spokojnym życiem.

Czym jest protokół zdawczo odbiorczy lokalu?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który potwierdza przekazanie nieruchomości po podpisaniu umowy. Figurują w nim dane dotyczące stanu technicznego lokalu. W protokole przekazania lokalu, doradza się wypisanie listy przedmiotów/ mebli wchodzących w skład wyposażenia. Warto opisać także jakiekolwiek istniejące usterki oraz obecny stan liczników. Protokół zdania mieszkania w sytuacjach spornych, stanowi podstawę prawną do ewentualnych roszczeń i postępowania sądowego.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania wzór

Przed przystąpieniem do realizacji transakcji, warto przygotować odpowiedni wzór, aby móc właściwie zobrazować stan lokalu. Poniżej prezentujemy protokół zdawczo odbiorczy- wzór ogólny.

……………………………………, dnia ………………. r.

(miejscowość, data)

Protokół zdawczo ? odbiorczy lokalu mieszkalnego

w sprawie odbioru mieszkania w ……………………………………………….. przy ulicy……………………………………. w ………………………………………………, tj. przedmiotu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego z dnia ………. r. (Rep. ………………).

Kupujący: ………………………………………………., ul. ………………………………………………., ……………………….

Sprzedający: ………………………………………………, ul. ………………………………………………., ……………………….

W dniu odbioru mieszkania stany liczników były następujące:

 1. Liczniki poza mieszkaniem:
 • licznik nr …………………… (prąd): …………………………
 1. Liczniki w mieszkaniu:
 • licznik nr …………………… (ciepła woda ? kuchnia): …………………………
 • licznik nr …………………… (zimna woda ? kuchnia): …………………………
 • licznik nr …………………… (ciepła woda ? łazienka): …………………………
 • licznik nr …………………… (zimna woda ? łazienka): …………………………

Z mieszkaniem przekazano:

 • klucze do drzwi wejściowych: …… szt.
 • klucze do garażu: …… szt.
 • pilot do drzwi garażowych: …… szt.
 • klucze do furtki:…… szt.
 • klucze do piwnicy:…… szt.
 • klucze do skrzynki pocztowej: …. szt.
 • kod do domofonu: …..
 • szafy wnękowe w korytarzu, szafa wnękowa w pokoju
 • Wyposażenie:

Sprzedający przekazał nieruchomość, a Kupujący przyjął ją bez zastrzeżeń, stwierdzając, że przekazanie jest zgodnie z wyżej wymienioną umową.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

W dniu przekazania lokalu sporządzono/nie sporządzono* dokumentacje fotograficzną (*niepotrzebne skreślić).

………………………………………………..

Sprzedający

……………………………………………….

Kupujący

Protokół zdawczo-odbiorczy – dla kogo?

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu jest przydatny przy:

 • odbiorze technicznym mieszkania z rynku pierwotnego;
 • kupnie-sprzedaży lokalu z rynku wtórnego;
 • wydawaniu nieruchomości najemcom;
 • odbieraniu nieruchomości od najemców;
 • odbieraniu nieruchomości po remoncie.

Jakie formalności po podpisaniu aktu sprzedaży mieszkania? 

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest użyteczny jako załącznik do umowy zawartej między najemcą i wynajmującym i stanowi podstawę dla rozstrzygnięcia sporów pomiędzy nimi, dzięki czemu możemy uniknąć wstępowania na drogę sądową.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania 2022

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, od 2022 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z tytułu najmu prywatnego miał być ryczałt. Stawki dla przychodów nie zmieniły się i nadal wynoszą 8,5% i 12,5% (od nadwyżki powyżej 100 000 zł przychodu).  W związku z tym po zajściu zmian osoby i firmy utracą prawo do amortyzacji wynajmowanych nieruchomości, czyli zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie. Jest to zmiana dosyć niekorzystna, uzasadniona faktem, wzrostu wartości budynków mieszkalnych. W związku z powyższym, warto przed wynajęciem mieszkania sporządzić odpowiedni protokół zdawczo odbiorczy mieszkania w 2022r. aby uchronić się przed kolejnymi nieprzewidzianymi kosztami.

Ile jest warta twoja nieruchomość? Wycena nieruchomości online

Co zawrzeć w protokole zdawczo odbiorczym mieszkania?

W protokole zdania lokalu warto uwzględnić elementy wyposażenia, dokładnie opisując umeblowanie. Zabezpiecza to obie strony, ponieważ najmujący uniknie w ten sposób niemiłej niespodzianki zastania pustego mieszkania, lub lokalu w stanie surowym, natomiast wynajmujący zabezpieczy się przed ewentualnymi szkodami czy kradzieżą. W przypadku zdania lokalu przez dewelopera opiszmy w protokole zdania mieszkania wszelkie usterki i niedociągnięcia. Powinniśmy także opisać w umowie ilość kluczy oraz aktualny stan liczników niezbędny do rozliczenia byłego właściciela. Zaleca się także odpowiednie udokumentowanie w postaci fotografii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]