4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Zmiany w prawie budowlanym 2023 – nowe przepisy
Zmiany w prawie budowlanym 2023 – nowe przepisy
·

Zmiany w prawie budowlanym 2023 – nowe przepisy

Zmiany w przepisach prawa budowlanego początkowo miały wejść w życie ze styczniem 2023, jednak finalnie termin ten przesunął się do kwietnia. Długa lista nowelizacji może znacząco wpłynąć na jakość inwestycji budowlanych. Czego możemy się spodziewać i jak wykorzystać dane możliwości budowlane? Sprawdźmy, co zmieniło się w prawie budowlanym i na czym możemy skorzystać, jeśli chodzi o budowę domu.

Prawo Budowlane – co to właściwie jest?

Prawo budowlane to nic innego, jak dział, który reguluje wszystkie kwestie związane z budownictwem. Dotyczy etapów powstania budynków i innych obiektów budowlanych. Kiedy nie stosujemy się do zaleceń i przepisów prawa budowlanego oraz działamy wbrew zasadom lub pomimo braku zgody, popełniamy samowolę budowlaną. Prawo budowlane, które kreowane jest przepisami ustawy od dnia 7 lipca 1994 roku, dotyczy przede wszystkim zakresu prac projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych. Są to wszystkie te prace, które konieczne są do tego, aby można było wznieść budynek.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Sprawdź nasz skup nieruchomości, zrobimy dla Ciebie darmową wycenę online

Nowe możliwości budowlane

Nowelizowana ustawa prawa budowlanego ma wiele do zaoferowania przyszłym inwestorom. Osoby, które planują budowę domu, mogą znacznie bardziej uprościć ten proces, a wszystko za sprawą tego, że zaproponowano zmiany w prawie budowlanym 2023 roku. Kluczowymi w tym zakresie okazują się wszelkie możliwości upraszczające budowę. Nowe prawo budowlane 2023 roku uwzględnia również rozszerzenie katalogu inwestycyjnego, w którym dokładnie uwzględniono możliwość budowy bez pozwolenia. Zmiana prawa budowlanego 2023 określa także uproszczenia w związku z oddawaniem obiektów do użytkowania. Można także skorzystać z Bazy Projektów Budowlanych, która za sprawą nowelizacji prawa budowlanego została utworzona. Co jeszcze zaoferuje nam prawo budowlane 2023? Zmiany, które mogą mieć wpływ na przyszłe inwestycje, są bardzo dobrze widoczne, czy to się nam opłaci? Zauważymy z pewnością, że został wprowadzony  ogólnokrajowy System Obsługi Postępowań Administracyjnych w dziale budowlanym. Nowe przepisy budowlane 2023 roku to także wprowadzenie nowych definicji legalnych czy wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji. Jakie jeszcze inne przepisy i zmiany prawo budowlane 2023 roku będzie wprowadzało dla przyszłych inwestorów? Sporą zmianą jest przywrócenie samodzielnej funkcji technicznej, jaką jest rzeczoznawstwo budowlane. Wszystkie te kwestie stanowią największy skrót zmian, które wchodzą w życie w roku 2023.

Sprawdź też skup nieruchomości z problemami

Udogodnienia w budowie

Niegdyś, by wybudować dom, trzeba było uzyskać przede wszystkim pozwolenie. Załatwianie wszelkich dokumentów nie było ani proste, ani przyjemne, a nierzadko zniechęcało do pomysłu inwestowania w budowę domu. Zmiany w prawie budowlanym 2023 roku pokazują, że upraszcza się proces budowy domu, do tego stopnia, że budynki mieszkalne do 70m2, jak i większe metrażowo, nie będą wymagały pozwoleń. Jeśli mamy w planach budowę domu rodzinnego, który w dodatku będzie spełniał wymogi zaproponowanego kryterium, wówczas proces załatwiania pozwoleń nas zwyczajnie ominie. By móc z tego skorzystać trzeba zmieścić się w określonych ramach. Przede wszystkim budynek musi być wolnostojący. Jego wysokość nie może przekraczać dwóch kondygnacji, a obszar budynku i oddziaływania nie może wykraczać poza teren. Mało tego, jeśli budynek, który planujemy postawić na działce budowlanej, będzie przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, wówczas pozwolenie na budowę nie jest nam potrzebne. Dla wielu osób budowa domu jednorodzinnego jest inwestycją życia i taka możliwość, by uniknąć załatwienia formalności związanych z pozwoleniami, jest dużym udogodnieniem.

Warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu możliwa była budowa bez pozwolenia tylko i wyłącznie w odniesieniu do budynków nieprzekraczających 35m2. Jak wiadomo, taki metraż nie pozwalał na zbyt wiele. Bardziej funkcjonował jako teren rekreacyjny, aniżeli użytkowy. W związku z tym można było postawić na działce wyłącznie altanę rekreacyjną lub ewentualnie garaż. Wspomniany metraż 35m2 nie wystarczyłby na swobodny budynek mieszkalny zwłaszcza dla rodziny.

Chcesz sprzedać grunty rolne? Sprawdź nasz skup gruntów rolnych

Inne inwestycje bez pozwolenia

Kolejne, na co warto zwrócić uwagę, to zmiany prawa budowlanego 2023 roku, które umożliwiają przeprowadzenie prac budowlanych bez pozwoleń na określone inwestycje. Powstało rozszerzenie katalogu inwestycji, które nie wymagają załatwienia formalności na pozwolenie budowy. Bez konieczności występowania o pozwolenie na budowę mamy w przypadku inwestycji związanych z boiskami, kortami oraz bieżniami rekreacyjnymi. Możemy także postawić obiekty komercyjne takie jak kioski czy pawilony sprzedaży ulicznej bez pozwolenia, z wymogiem nieprzekraczania powierzchni większej od 15m2. Nie trzeba również starać się pozwolenie na budowę innych obiektów, takich jak wyloty do cieków naturalnych. Kiedy w planach mamy postawienie zbiorników bezodpływowych, które będą magazynowały wodę opadową lub roztopową, a obiekt ten będzie mieścił się w przedziale 5-15m3, wówczas nie mamy obowiązku zgłaszania tego do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Również bez pozwolenia możemy wybudować schron lub doraźne ukrycia przydomowe, które powinny mieścić się w obszarze działki budowlanej.

Są jeszcze inne obiekty, które można wybudować nie tylko bez pozwolenia, ale również bez konieczności ich zgłoszenia. Do tego typu obiektów zaliczyć możemy oczka wodne oraz baseny. Ich powierzchnia nie powinna jednak przekraczać 50m2. Powinny one znaleźć się na terenie działki w pobliżu budynku mieszkalnego lub rekreacyjnego. Jeżeli chodzi o tarasy bez względu na to, czy uwzględnimy w nich zadaszenie, czy też nie, można bez pozwolenia oraz zgłoszenia postawić takie, pod warunkiem, że ich powierzchnia nie będzie przekraczała 35m2. Pojemniki na wody opadowe do 5m3 także nie wymagają uzyskania pozwolenia ani nawet zgłoszenia. Jeśli na terenie naszej działki konieczne jest postawienie masztu flagowego, w założeniu, że nie jest on wyższy niż 3m oraz będzie posadowiony w gruncie, nie mamy obowiązku zgłaszania tego w urzędzie. Tak prezentują się udogodnienia, które umożliwiają nowe przepisy budowlane od 2023 roku.

Oddawanie obiektów

Względem nowelizacji ustaw dotyczących prawa budowlanego warto także zastanowić się nad tym, jakie zmiany w prawie budowlanym 2023 roku nastąpiły w związku z koniecznością oddawania obiektów do użytkowania. Dawniej, by móc korzystać z nowo wybudowanego obiektu mieszkalnego, trzeba było przejść przez kolejny etap formalności. Było to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obecnie zmiana w prawie budowlanym 2023 umożliwia zastąpienie pozwolenia zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Oznacza to tyle, że budynek zostanie oddany do użytkowania z chwilą, gdy kierownik budowy złoży oświadczenie o zakończeniu budowy. Zmiana ta dotyczy budynków jednorodzinnych oraz obiektów uwzględnionych w III kategorii.

Dokumenty w związku z zakończeniem budowy

By złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Potrzebny będzie tutaj projekt techniczny, protokół badań dotyczący przyłączy i instalacji, które umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Do tych dokumentów należy także dołączyć dokument geodezyjny, w którym powinien znaleźć się protokół dotyczący wyników inwentaryzacyjnych dotyczący geodezji powykanwczej. Dodatkowo musimy także uwzględnić dokument informujący o zgodności usytuowania budowli zgodnie z projektem terenu. Dokument ten ma potwierdzić lub uwzględnić ewentualne odstępstwa, że budynek powstał zgodnie z projektem zagospodarowania działki.

Czy w związku z tym nie ma już obowiązku występowania o pozwolenie? Oczywiście, że jest, dotyczy to sytuacji, w których użytkowanie obiektu ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich prac budowlanych. Czyli jeśli nie zostały jeszcze w pełni wykonane poszczególne elementy, ale zachodzi konieczność dopuszczenia do użytkowania, trzeba wystąpić o pozwolenie. Pozwolenie do użytkowania może zostać udostępnione również na prośbę inwestora, który wystąpi o nie w sposób dobrowolny.

System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Zmiany w prawie budowlanym od 2023 roku uwzględniają również wprowadzenie Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, czyli w skrócie SOPAB. Jest to ogólnokrajowy system, który prowadzony jest przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. System ten będzie połączony z określonymi narzędziami cyfrowymi. Wśród nich znajdziemy na przykład e-Budownictwo. Również Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń będzie dostępny względem systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie.

Wprowadzenie organu z błąd

Zmiany w prawie budowlanym od 2023 roku uwzględniają również system kar przewidzianych dla osób, które umyślnie wprowadzają w błąd organy wyższego stopnia. Sytuacje, które mogą podlegać karze, dotyczą kwestii składania odwołania od decyzji, zażaleń w związku z postanowieniami, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa budowlanego. Kiedy dojdzie do sytuacji, że będziemy chcieli złożyć zażalenie lub konieczne będzie odwołanie się, trzeba do dokumentacji aplikacyjnej złożyć również dokument dotyczący świadomości odpowiedzialności karnej. W jakiej wysokości kar można się spodziewać? Zakres jest dość obszerny, ponieważ można otrzymać karę w wysokości od 20 do nawet 5000 zł.

Cyfrowa Baza Projektów Budowlanych

2023 rok to przełomowy okres również dla Bazy Projektów Budowlanych. Dostępny BPB umożliwi dostęp do projektów, a także innych elementów, które utworzone zostały dla organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Dotyczyć mogą wniosków, czy innych zawiadomień. W związku z tym inwestor będzie zobligowany do wskazania numeru przypisanego w bazie. Nie będzie trzeba posługiwać się papierowymi dokumentami. Weryfikacja dokumentów przez organ obsługujący wniosek będzie następować przy pomocy cyfrowej bazy.

Rzeczoznawstwo budowlane

Zmiany w prawie budowlanym od stycznia 2023, które formalnie przeniosły się na kwiecień, uwzględniają także przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego, o czym wspomnieliśmy na samym początku. Dzięki niej rzeczoznawcy mają możliwość wykonywania ekspertyz technicznych. Dzięki nowelizacji rzeczoznawca ponownie może występować przed organami władzy publicznej, jak również przed sądami obejmując stanowisko biegłego sądowego w kwestii uprawnień budowlanych. Ponadto zostanie także przywrócony rejestr rzeczoznawców, dzięki czemu będzie można uzyskać więcej informacji na temat danego specjalisty, w tym sprawdzić jego uprawnienia.

Definicje legalne oraz obieg dokumentacji

Nowe prawo budowlane 2023 roku przewiduje także rozszerzenie zakresu pojęć, jak również wprowadzenie nowych definicji. Definicje legalne, które są wiążące, uwzględniają takie elementy jak:

  • przydomowy schron,
  • przydomowe ukrycie doraźne,
  • ocenę techniczną,
  • ekspertyzę techniczną.

Wszystkie te pojęcia zostały wprowadzone w i funkcjonują w prawie budowlanych od roku 2023.

Poza nowym słownictwem, do którego warto przywyknąć, można również zagłębić się w termin elektronicznego obiegu dokumentacji. Czasy, w których następuje cyfryzacja dokumentacji, już dawno zawitały do naszej codzienności, a od teraz ma to również odniesienie do dokumentów związanych z działem budowlanym. Wszelkie rejestry oraz dokumenty, zaświadczenia, i inne tego typu wchodzą w życie nieustannie. Wprowadzona została obowiązkowa Elektroniczna Książka Obiegu Budowlanego, jak również Elektroniczny Dziennik Budowy. Pod wieloma względami taka cyfrowa archiwizacja dokumentów budowlanych jest sporym ułatwieniem dla inwestorów. Oczywiście proces przechodzenia w cyfrową wersję Dziennika Budowy trwać ma do 2030 roku, jednak już teraz widoczne są zmiany dotyczące ułatwień w związku z cyfryzacją. Po 2030 roku budowa domu będzie obsługiwana w systemie EDB, czyli Elektronicznego Dziennika Budowy.

Nie tylko dziennik budowy, ale również wyszukiwarka osób, które są uprawnione względem budownictwa, pozwoli na znaczne uproszczenie poszukiwań. Wystarczy, że skorzystamy z systemu e-CRUB. Jest to Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych.

System e-Budownictwo także wyróżnia się w zakresie zmian przepisów budowlanych. Znajdziemy w nim 26 formularzy, które związane są z procedurami budowlanymi. Nawiązując do cyfryzacji, w 2021 roku zakończono prace nad rejestrem wniosków. Jest to kolejna wyszukiwarka, która ma ułatwić poszukiwania określonych dokumentów. Wyszukiwarka znana pod hasłem RWDZ+.

Wśród cyfrowych systemów znajdziemy także e-SNRWB, czyli elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych. W nim dostępny jest moduł analityczny oraz raportujący. Pomaga to czynnościach kontrolnych i przekazywaniu informacji, zwłaszcza między Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, jak również Gminnym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

W podsumowaniu warto zaznaczyć, że nowe przepisy budowlane 2023 roku wprowadziły wiele możliwości dla przyszłych inwestorów. Szczególnie z udogodnień, jakie obejmują przepisy nowego prawa budowlanego, skorzystać mogą osoby prywatne, które decydują się na inwestycję we własny budynek mieszkalny. Dużo łatwiej można dziś wybudować dom, nie zastanawiając się nad formalnościami, a także korzystając z cyfrowych udogodnień rejestrów i wyszukiwarek. Nawet odbiór budynku jest znacznie prostszy i nie wymaga uzyskiwania pozwoleń, jeśli oczywiście spełnia się określone wymogi. Sam proces budowy, zgłaszania budowy, czy wyszukania odpowiedniego projektu jest obecnie znacznie prostsze, a wszystko to dzięki nowelizacji prawa budowlanego i ujednoliconym procedurom. Dzięki nim realizacja inwestycji jest dla zwykłych obywateli znacznie bardziej klarowna i możliwa do osiągnięcia.

Zobacz też opinie o skupie nieruchomości

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]