4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

dofinansowanie-do-mieszkania
Dofinansowanie do mieszkania – jak
dostać?
·

Dofinansowanie do mieszkania – jak
dostać?

Zakup mieszkania to poważna inwestycja, na którą nie każdy jest gotowy. Zakup mieszkania to jedno, a otrzymanie świadczeń z tego tytułu to już zupełnie inna kwestia. Niemniej dofinansowanie do mieszkania staje się bardzo atrakcyjną formą uzyskania dodatkowych pieniędzy, na którą przystaje coraz więcej osób. W jaki sposób otrzymać dopłaty do mieszkań? O tym podpowiemy poniżej.

Chcesz sprzedać działkę? Dowiedz się więcej o skup działek

Czym jest dotacja?

Dotacja do mieszkania jest to świadczenie, które można otrzymać z tytułu posiadania własności nieruchomości. Oczywiście, aby otrzymać takie świadczenie, należy spełniać określone kryteria. Na temat warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie dotyczące dopłaty rządowej do mieszkań, podpowiemy w poniższym artykule. Teraz skoncentrujmy się na tym, jaka jest wysokość takiego świadczenia. Otóż wysokość dotacji mieszkaniowej nie przekracza 70% wydatków, które przypadają normatywnej wielkości lokalu. 70% to odgórna kwota, którą można uzyskać, wszystko jednak uzależnione jest od wielu czynników. Dopłata rządowa do mieszkań to świadczenie, które można otrzymać jedynie po złożeniu wniosku w urzędzie gminy, a także poprzez spełnienie odgórnych kryteriów. 

Sprawdź też opinie skup nieruchomości

Bardzo ciekawym zagadnieniem jest kwestia uzyskania świadczeń w przypadku, kiedy nie jesteśmy właścicielami nieruchomości, a jedynie najemcami. Często sprawdza się informacje takie jak: wynajem mieszkania a dodatek mieszkaniowy. Ponieważ świadczenia przysługują w większości właścicielom nieruchomości, można mieć obawy co do otrzymania wsparcia. Jednak od stycznia 2021 roku istnieje możliwość uzyskania świadczenia do czynszu za mieszkanie wynajmowane lub podnajmowane. To nowa formuła wsparcia, jakie udziela rząd na okres 6 miesięcy. Środki, które są przeznaczone na ten cel, otrzymujemy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. By otrzymać takie świadczenie, także trzeba złożyć stosowne wnioski w urzędzie. Jak widać, pomoc w związku z utrzymaniem mieszkania (mowa o czynszu) dostępna jest nie tylko dla osób, które mają prawo własności. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, możesz także zgłosić się o dofinansowanie do mieszkania, które dotyczy osób spełniających określone kryteria.

Jeśli interesuje Cię sprzedaż nieruchomości, dowiedz się więcej o naszym skupie nieruchomości

Kryteria związane z dotacją mieszkaniową

Szukając pomocy w związku z dofinansowaniem, można skupić się na programach rządowych. Dotacje mieszkaniowe przysługują każdemu, kto będzie w stanie spełnić określone warunki. Są trzy główne kryteria ustawowe, które należy spełnić, aby móc otrzymać świadczenie pieniężne. Po pierwsze, aby otrzymać dofinansowanie do mieszkania, musisz posiadać akt własności. Musisz okazać się dokumentem, który potwierdzi, że jesteś właścicielem danej nieruchomości. Drugą bardzo istotną kwestią jest próg dochodowy. Oznacza to, że świadczenie pieniężne z tytułu dotacji do mieszkania otrzymają te osoby, których dochód miesięczny na osobę w danej rodzinie, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, będzie odpowiedniej wysokości. W gospodarstwie jednoosobowym kryterium dochodowe wynosi 2 265,01 zł, natomiast w przypadku rodziny wieloosobowej nie powinno przekraczać kwoty 1 698,76 zł na osobę. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego jest kolejnym istotnym dokumentem, który należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie na mieszkanie. Trzecim elementem, jaki należy spełnić, aby móc otrzymać wsparcie finansowe z tytułu dopłaty do mieszkań jest kryterium powierzchni lokalu. Powierzchnia normatywna w gospodarstwie jednoosobowym powinna uwzględniać metraż 35m2. Dopuszczalne są odstępstwa w wysokości np. 30% powierzchni. W gospodarstwie dwuosobowym normatywny metraż lokalu mieszkalnego powinien wynosić 40m2. W rodzinie trzyosobowej metraż ten szacuje się na 45m2, natomiast w rodzinie czteroosobowej zwiększa się on do powierzchni 55m2. W rodzinie pięcioosobowej i sześcioosobowej dopuszczalny normatywny metraż lokalu mieszkaniowego to 65 oraz 70m2, na który przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości. Jeżeli w danym mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, która w dodatku wymaga odrębnego pomieszczenia, wartość normatywna powierzchni zwiększa się o 15m2. 

Sprawdź również skup domów

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dotacje mieszkaniowe przysługują właścicielom, najemcom, osobom mieszkającym w lokalach, do których mają prawo spółdzielcze do lokalu mieszkalnego, osobom mającym tytuł prawnym do zajmowanego mieszkania, a także osobom, które nie mają tytułu prawnego do zajmowania mieszkania, ale które oczekują na przysługujący im lokal mieszkalny lub socjalny najem danego lokalu.

Dodatek ten nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładzie karnym, poprawczym, w domu opieki społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, szkole (również szkole wojskowej, gdzie uwzględnia się całodobowy zakres utrzymania, nieodpłatny) czy osobom przebywającym w schronisku dla nieletnich. 

Aby otrzymać świadczenie, należy zgłosić się do urzędu miasta, czy gminy, w celu złożenia stosownych dokumentów. Wniosek o przyznanie świadczenia jest dostępny w urzędach. Ponadto trzeba okazać dokument potwierdzający dochód z uwzględnieniem okresu trzech miesięcy wstecz.

Przeczytaj również o skup gruntów rolnych

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]