4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Czym jest leasing nieruchomości?
Czym jest leasing nieruchomości?
·

Czym jest leasing nieruchomości?

Szukasz informacji, czym jest leasing nieruchomości? Leasing częściej kojarzy się z pojazdami i maszynami niż nieruchomościami. Najprościej mówiąc, jest to rodzaj umowy, w gdzie jedna ze stron (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie umowy (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo korzystania z określonej rzeczy przez określony czas, w zamian za zapłatę ustalonych rat.

Specyfika umowy leasingu przejawia się w tym, że finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć określoną rzecz i oddać ją korzystającemu do używania. Wynagrodzenie zaś, które korzystający zobowiązany jest płacić, musi być równe co najmniej cenie rzeczy lub wynagrodzeniu z tytułu jej nabycia.

Najczęstsze przedmioty leasingu nieruchomości

Przedmiotami leasingu nieruchomości są zwykle budynki o różnym przeznaczeniu. Mogą to być więc różne hale produkcyjne, powierzchnie użytkowe, sieci hoteli, magazyny, salony samochodowe. W grę wchodzi również oczywiście leasing mieszkania.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Jeśli chodzi o leasing na nieruchomość (w tym mieszkanie w leasing), wyróżniamy dwa jego główne rodzaje:

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny nieruchomości polega na tym, że nieruchomość pozostaje własnością finansującego, a korzystający może wykupić ją i nabyć na własność dopiero po ustaniu czasu trwania umowy. Przy leasingu operacyjnym kosztami uzyskania przychodu są pełne raty leasingowe plus opłata wstępna, a VAT płacony jest przy każdej racie.

Leasing finansowy

Leasing finansowy nieruchomości polega na tym, że wraz z podpisaniem umowy, korzystający staje się właścicielem nieruchomości. Ostateczny jej wykup następuje wraz z zapłatą ostatniej raty na podstawie ustaleń między stronami.  Ten rodzaj leasingu jest korzystny zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mogą dokonywać z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych obniżających wysokość podatku dochodowego. Kosztami uzyskania przychodu są tutaj część odsetkowa raty leasingowej i amortyzacja, a VAT płatny jest z góry od wszystkich rat.

Zastanawiasz się, jakie są koszty zakupu nieruchomości? Koniecznie zobacz nasz ostatni wpis.

Czym jest leasing zwrotny nieruchomości

Leasing zwrotny nieruchomości (w tym leasing mieszkania) to specyficzna umowa, na mocy której korzystający (leasingobiorca) sprzedaje własną nieruchomość, zastrzegając sobie prawo dalszego korzystania z niej. Leasing operacyjny i leasing finansowy mogą być równocześnie leasingiem zwrotnym.

Zalety leasingu nieruchomości

Leasing nieruchomości, jak każdy stosunek prawny, posiada wiele zalet, ale jest również obarczony wadami.

Do podstawowej i jednej z najważniejszych zalet leasingu na nieruchomość należy możliwość odliczania części wydatków jako kosztu uzyskania przychodu. Jest to również atrakcyjny sposób dla przedsiębiorców na nabycie nieruchomości w przypadku nieposiadania wystarczającego kapitału na jednorazowy zakup.

Przy leasingu nieruchomości również zdolność kredytowa nie jest czynnikiem mającym pierwszorzędne znaczenie, a opłacanie rat leasingowych nie obciąża korzystającego przy staraniu się o kredyt w banku.

Leasing nieruchomości jest również procedurą o wiele mniej skomplikowaną niż choćby kredyt hipoteczny, a na pewno o wiele szybszy, jeśli chodzi o wydanie decyzji i mniej obwarowany wymogami formalnymi.

Wady leasingu nieruchomości

Niewątpliwą wadą leasingu nieruchomości jest skutek wynikający z nieuregulowania kilku z rzędu rat leasingowych – finansującemu przysługuje w takiej sytuacji prawo rozwiązania umowy, wskutek czego korzystający traci uiszczone dotychczas środki.

Leasing nieruchomości uniemożliwia również nadpłacanie kolejnych rat leasingowych.

Przy leasingu nieruchomości najczęściej przewidywane są również progi cenowe nieruchomości – na przykład leasing na lokal użytkowy to przeciętnie około 250 000,00 złotych.

Leasing nieruchomości często może okazać się również rozwiązaniem nieosiągalnym dla małych- i mikroprzedsiębiorców, właśnie z uwagi na progi cenowe nieruchomości.

Dla kogo idealny będzie leasing nieruchomości?

Leasing na nieruchomość to przede wszystkim ciekawa alternatywa dla firm, które nie mają wystarczających funduszy na zakup nieruchomości. Leasing na mieszkanie stanowi również opcję dla osób, które nie spełniają wymogów koniecznych dla udzielenia im kredytu, a chciałyby nabyć dla siebie własny kąt.

Chciałbyś szybko sprzedać swoją nieruchomość, ale nie masz pojęcia, ile jest warta? Skorzystaj zatem z naszej darmowej usługi – wycena nieruchomości online.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]