4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

uzbrojenie działki
Uzbrojenie działki – na czym dokładnie polega?
·

Uzbrojenie działki – na czym dokładnie polega?

Osoby szukające działek pod budowę domu zwracają uwagę nie tylko na cenę gruntu, jego lokalizację oraz cechy fizyczne (np. regularny kształt), ale też na uzbrojenie działki. Bardzo ważne są także kwestie związane z ewentualnym wyposażeniem działki w potrzebne media. Inwestorzy prywatni oczywiście preferują działki z odpowiednimi przyłączami, bo taka sytuacja oznacza oszczędność na kosztach, których nie trzeba pokrywać z własnej kieszeni. W obecnej sytuacji coraz trudniejsze może być jednak znalezienie odpowiednio uzbrojonej działki w dobrej lokalizacji. Prezentujemy zatem dokładne informacje na temat uzbrojenia działki, ponieważ mogą one wpływać na zakupowe decyzje inwestorów.

Uzbrojenie działki w przyłącza można sprawdzić online

W pierwszej kolejności warto nadmienić, że budowa domu jednorodzinnego jest możliwa jedynie na działce posiadającej odpowiednie przyłącza. Wynika to nie tylko z przepisów, ale również z kwestii typowo praktycznych. Trudno sobie bowiem wyobrazić dom nieposiadający podłączenia do prądu. Dostęp do wody z sieci wodociągowej, kanalizacji oraz gazu też jest już standardem, choć nie we wszystkich częściach kraju istnieją warunki pozwalające na łatwe podłączenie tych wszystkich mediów.

Niezbędne minimum potrzebne do budowy domu to dostęp do sieci elektrycznej pod warunkiem posiadania szamba oraz własnego źródła ciepła (kotła) w planowanym domu. Potwierdza to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto też pamiętać, że zasilanie urządzeń na placu budowy z posiadanego od początku przyłącza elektrycznego, a nie np. agregatu prądotwórczego jest bardziej wygodnym rozwiązaniem.

Dzięki rozwojowi rozwiązań informatycznych wstępną analizę wyposażenia działki w potrzebne przyłącza można wykonać bez konieczności wizyty w powiatowym wydziale geodezji i kartografii. Taką wygodną możliwość daje system informatyczny Geoportalu (geoportal.gov.pl). Niektóre gminy same uruchomiły serwisy mapowe pozwalające na sprawdzanie danych przestrzennych. Raczej nie znajdziemy tam jednak informacji o przyłączach, bo gminne serwisy koncentrują się na danych dotyczących planowania przestrzennego.

Posiadanie przyłączy to oszczędność czasu oraz kosztów

Część inwestorów już na wstępie bierze pod uwagę tylko działki posiadające odpowiednie przyłącza lub możliwość łatwego podłączenia mediów (np. ze względu na obecność użytkowanego domu w najbliższej okolicy). W tym kontekście warto pamiętać, że sąsiedztwo innego domu bardzo ułatwia otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (patrz: zasada dobrego sąsiedztwa). Mowa o sytuacji, gdy na terenie danej gminy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

O dość uciążliwych i długotrwałych formalnościach związanych z przyłączami, świadczy przykład dotyczący przyłączenia energii elektrycznej. Na stronie każdego z operatorów sieci energetycznej można znaleźć informacje odnośnie dość skomplikowanej procedury wykonania przyłącza. Wszystko zaczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami (m.in. dokumentem potwierdzającym prawo własności działki i planem sytuacyjnym przyłącza na kopii mapy jednostkowej lub zasadniczej).

Wspomniany plan powinna przygotować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Warto nadmienić, że budowa przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego na podstawie planu sytuacyjnego nie wymaga osobnego zgłoszenia takiej inwestycji w powiatowym wydziale budownictwa i architektury.

Dłuższe przyłącze będzie nas kosztować znacznie więcej

Jeżeli wszystkie dokumenty będą odpowiednio sporządzone, to po kilku miesiącach dystrybutor energii elektrycznej rozpocznie realizację przyłącza i doprowadzi je do granicy działki (stawiając skrzynkę prądową). Od złożenia wniosku o stałe przyłącze elektryczne do jego wykonania może upłynąć np. 6 miesięcy – 9 miesięcy.

Na przyłącze tymczasowe czeka się np. 2 – 3 miesiące. Warunkiem wykonania przyłącza jest oczywiście podpisanie umowy o przyłączenie z operatorem sieci energetycznej i uiszczenie odpowiedniej opłaty. Stawki opłat przyłączeniowych na dany rok są wcześniej akceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Dla klientów operatora Tauron Dystrybucja, przykładowe stawki z 2021 roku przedstawiały się następująco:

  • przyłącze napowietrzne – 27,10 zł/kW + 23% VAT
  • przyłącze kablowe – 56,31 zł/kW + 23% VAT
  • 33,45 zł + 23% VAT za każdy metr przyłącza kablowego powyżej 200 metrów
  • 24,70 zł + 23% VAT za każdy metr przyłącza napowietrznego powyżej 200 metrów

W przypadku podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej opłaty także są zróżnicowane. Lokalnymi instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi zarządzają bowiem spółki gminne. Opłata przyłączeniowa za gaz pobierana przez PGNiG wynosi natomiast 1754,70 zł – 1942,20 zł w przypadku przyłącza o długości do 15 metrów. Dłuższe przyłącze gazowe skutkuje opłatą na poziomie od 62,70 zł do 79,70 zł za każdy metr (wszystkie stawki z początku września 2021 r.).

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]