4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Podatek od spadku
Podatek od spadku – garść podstawowych informacji
·

Podatek od spadku – garść podstawowych informacji

Odziedziczyłeś dom, mieszkanie lub inną nieruchomość? Być może otrzymałeś w spadku całkiem pokaźny majątek. Czy wiesz, że może dotyczyć Cię podatek od spadku? W związku ze spadkiem możesz być zobowiązany do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku od spadku. Sprawdź, kiedy będziesz mieć taki obowiązek, a kiedy obejmie cię zwolnienie?

Obowiązek podatkowy

W związku z nabyciem spadku, każdy podatnik będzie zobowiązany do tego, by opłacić stosowny podatek. Wynika to bezpośrednio z ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Wskazano w niej, że do zapłaty podatku od spadku zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku. Jego wartość przekroczyła kwotę wolną od podatku ważną dla danego roku podatkowego.

Zobacz również: Skup zadłużonych mieszkań

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Drugą możliwością jest moment zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Kwota wolna od podatku od spadku jest różna dla osób pochodzących z bliższej lub dalszej rodziny lub dla osób niespokrewnionych ze spadkodawcą. Podatek od spadku w 2019 roku nie był odprowadzany, jeśli przekazany majątek był wart mniej niż:

  • 9637 zł – w przypadku, gdy nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej, tj. małżonek, małżonek w separacji, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć lub synowa,
  • 7276 zł – w przypadku, gdy nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, tj. zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, czy małżonkowie innych zstępnych,
  • 4902 zł – w przypadku, gdy nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, tj. wszystkie pozostałe osoby, które nie mogą być zaliczone do dwóch pozostałych grup.

W 2020 roku kwota wolna od podatku od spadków i darowizn pozostaje na niezmienionym poziomie z 2019 roku.

Masz nieruchomość na sprzedaż? Skorzystaj z wyceny online.

Nie każdy zapłaci podatek

Nie tylko wówczas, gdy odziedziczony przez ciebie majątek jest wart mniej, niż wynosi kwota wolna od podatku, nie zapłacisz takiej daniny do urzędu skarbowego. Możliwe jest też zwolnienie od podatku od spadków w momencie, gdy zaliczasz się do najbliższej rodziny spadkodawcy. Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie od daniny nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez członków tzw. zerowej grupy podatkowej. Zalicza się do niej:

  • małżonka,
  • zstępnych,
  • wstępnych,
  • pasierba i pasierbicę,
  • rodzeństwo,
  • ojczyma i macochę.

Jest tylko jeden haczyk, ponieważ osoby te rzeczywiście nie zapłacą podatku. Natomiast konieczne jest zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego. Na złożenie odpowiedniego oświadczenia, uprawnieni do zwolnienia z podatku mają zasadniczo 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Drugą możliwością jest liczenie od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku bądź od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgłoszenia dokonuje się na druku SD-Z2. Jeśli nie złożysz go terminowo, wówczas zapłacisz podatek według odpowiedniej dla ciebie stawki.

Otrzymałeś w spadku problematyczną nieruchomość? Sprawdź nasz skup nieruchomości z problemami.

Ile wynosi podatek od spadku?

W zależności od wartości bądź kwoty pieniężnej przekazanej ci w spadku oraz zakwalifikowania Cię do odpowiedniej grupy podatkowej inna będzie stawka podatku od spadku. Wynosi ona od 3 do 20 proc.

Jak widać, podatek od spadku to bardzo ważna i zawiła sprawa. Ważna zwłaszcza dlatego, że do aktu notarialnego notariusz wymagać będzie zaświadczenia o braku zaległości z tytułu spadku. Jest to dokument obligatoryjny przy sprzedaży mieszkania spadkowego lub jakiejkolwiek innej nieruchomości ze spadku. Kiedy podatek jest duży, a Sprzedający nie ma możliwości uiszczenia tego podatku z własnej kieszeni, najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie umowy przedwstępnej z odpowiednio dużym zadatkiem. W takiej sytuacji podatek od spadku może zostać zapłacony z zadatku.

Jeśli jesteś zainteresowany/a takim rozwiązaniem lub masz jakieś pytania w tym temacie, zapraszamy do kontaktu.

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]