4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Podatek od gruntu 2023 – stawki podatku od nieruchomości
Podatek od gruntu 2023 – stawki podatku od nieruchomości
·

Podatek od gruntu 2023 – stawki podatku od nieruchomości

Budowa domu to nierzadko inwestycja życia wielu ludzi. Niektórzy spędzają na tym wiele czasu, by finalnie móc przenieść się do wymarzonego lokalu mieszkalnego. Czy prócz budowy, prac, jakie należy wykonać i nakładu finansowego, jaki trzeba włożyć, chociażby w zakup materiału i robociznę, coś jeszcze może nam popsuć humor? Okazuje się, że często zapominamy o tym, że każda nieruchomość i działka jest opodatkowana, a każdego roku przychodzi nam nierzadko słono płacić za to, że jesteśmy właścicielami gruntu. Jak wyglądają stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku? Sprawdźmy to.

Podatki od nieruchomości i gruntów

Podobno jedyne czego możemy być pewni to śmierci i podatków, które wedle statystyk stale rosną. Podatek od gruntu 2023 roku prezentuje się na dość wysokim poziomie. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów stawki podatku od nieruchomości 2023 nieco wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Sprawdź nasz skup nieruchomości, zrobimy dla Ciebie darmową wycenę online

Podatek od gruntów

Podatek od nieruchomości 2023, a konkretniej od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi obecnie 1,16 zł. Stawka ta liczona jest za metr kwadratowy. W porównaniu z ubiegłym rokiem stawka podatku od nieruchomości 2023 roku jest wyższa o 13 groszy. Kiedy mowa o gruntach znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi, sztucznymi zbiornikami wodnymi, jeziorami itp. stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok prezentują się następująco: 5,79 zł/1 ha. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem poprzednim trzeba zapłacić aż 62 gr więcej za 1ha. Gruntu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  związanej z działalnością pożytku publicznego opodatkowane są na kwotę 0,61 zł/m2. Natomiast obszary niezabudowane, które zostały objęte obszarem rewitalizacji, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały wyznaczone do zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub mieszanej przyjdzie zapłacić 3,81 zł/m2. W takich stawkach prezentuje się podatek pobierany od gruntów.

Podatek od budynków

W przypadku budynków mieszkalnych trzeba będzie zapłacić nam 1 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Jeszcze rok temu kwota ta nie przekraczała 89 gr, co może znacznie dać się odczuć w przypadku nowej stawki. Jeśli mowa o budynkach, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz takich budynków, które częściowo są mieszkalne, a częściowo przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, należy uiścić opłatę w wysokości 28,78 zł/m2. Akurat w tym przypadku stawka została podniesiona o znaczną sumę, ponieważ w porównaniu z ubiegłym rokiem, należy doliczyć dodatkowe 3,04 zł. Za budynki, które są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu materiału siewnego, należy płacić podatek w wysokości 13,47 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok, które dotyczą działalności związanej ze świadczeniami zdrowotnymi, podniosły się do kwoty 5,87 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Jeżeli mowa o budynkach działalności pożytku publicznego także można mówić o znacznych podwyżkach kwot, jakimi wyróżnia się podatek od nieruchomości, stawki 2023 roku przedstawiają się następująco: 9,71 zł/m2. Warto zaznaczyć, że trzeba również uiścić opłatę za budowlę, która właśnie powstaje. Kwota tego podatku to 2% wartości określonej w artykule 4 ustawy 1, a konkretniej punkt 3 i ustawy 3 punkt 7. 

Stawki podatku od nieruchomości w miastach

Waloryzacja stawek podatku od nieruchomości następuje rokrocznie. Każdego roku zmieniają się stawki, a nierzadko chodzi zwykle o podwyższenie stawek. Wszystko to odbywa się za pomocą wskaźnika inflacji, a konkretniej mowa o okresie pierwszego półrocza poprzedniego roku. Ministerstwo Finansów ma decydujący głos w sprawie naliczenia odgórnych kwot podatkowych. Na temat wysokości stawek podatkowych można przeczytać w urzędowym dzienniku Monitor Polski. O ile górne granice wysokości podatku ustalane są przez Ministerstwo Finansów, to ostateczna wysokość podatku uzależniona jest od zdania samorządu. To samorządy decydują, czy pobrany zostanie wyższy pułap podatkowy, czy też niższy. Jak w poszczególnych miastach prezentują się stawki, podatek od nieruchomości 2023 roku czy może jeszcze nas zaskoczyć? 

Pomimo tego, że decydujący głos w sprawie wysokości podatku należy do samorządu, podjęto decyzję we wszystkich miastach wojewódzkich, że wysokość stawek zostanie podniesiona. W związku z tym można się spodziewać, że w 2023 roku przyjdzie nam zapłacić niemal 12% więcej za podatek od nieruchomości i gruntów.

Wyszczególnić można wiele miast, w których zdecydowano o tym, aby został nałożony najwyższy podatek nieruchomości 2023. Które miasta płacą najwięcej? Do elity najwyżej opodatkowanych miast względem podatku od nieruchomości znajdują się Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Białystok, Lublin oraz Łódź.

Nieco mniejszy podatek zapłacimy w miastach takich jak: Olsztyn, Kraków, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Opole, Zielona Góra i Rzeszów. Faworytem w najniższej możliwej kwocie podatku do zapłacenia są Kielce. Spodziewać można się stawki niższej, aż o ⅕ od najwyższej stawki podatku (0,82 zł/m2). Fenomenem wśród miast wojewódzkich jest zdecydowanie Zielona Góra, która w przeciwieństwie do innych decyzji samorządowych zdecydowała się na niższy podatek od nieruchomości, chodzi o pozostałe budynki lub ich części. W tej kwestii wysokość podatku jest niższa niż w ubiegłym roku.

Do kiedy płacimy podatek?

Podatek od nieruchomości na 2023 rok płacimy zawsze w tych samych terminach. Do dyspozycji mamy 4 raty podzielone na jednakowe terminy. Pierwszą ratę musimy płacić do dnia 15 marca. Drugą ratę podatku od nieruchomości płacimy do 15 maja. Trzecia rata przypada na dzień 15 września, natomiast ostatnia rata podatku płacona musi być do 15 listopada. Jest jednak małe odstępstwo, które pozwala nam uiścić cały podatek w jednym terminie, pierwszym, a dotyczy to sytuacji, w której kwota podatku nie przekracza 100 zł. W takim przypadku podatek musimy zapłacić pierwszym terminem w całości, bez rozbijania tej kwoty na cztery równe raty. W takim schemacie podatek płacą osoby fizyczne. Pozostałe osoby, w tym osoby prawne płacą podatek w ratach miesięcznych. Ustalono termin spłat na każdy 15 dzień miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń, który zapoczątkowuje rok podatkowy, ponieważ w nim termin zapłaty plasuje się na 31 dzień stycznia.

Kto decyduje, ile wyniesie podatek od nieruchomości 2023, stawki mogą się przecież różnić w poszczególnych miastach, czy mamy na to wpływ? Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, wówczas ustalenia w związku z wysokością stawki podatku od nieruchomości należą do wójta, burmistrza tudzież prezydenta miasta. Pozostali podatnicy samodzielnie ustalają wysokość stawki podatkowej, bazując na określonych przepisach.

Kto pobiera opłatę podatku od nieruchomości?

Za podatek możemy zapłacić bezpośrednio w kasie urzędu miasta i gminy lub przelewem. Wyznaczone przez urząd miasta mogą być również osoby zobowiązane do poboru podatku. Inkasentem może być na przykład sołtys wsi.

Prowadzimy skup nieruchomości komercyjnych

Kto zobowiązany jest do opłacenia podatku?

Podatek od nieruchomości 2023 roku dotyczy w świetle prawa właścicieli nieruchomości i gruntów lub obiektów budowlanych, posiadaczy samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości oraz użytkowników wieczystych gruntów.

Zwolnienie z podatku

Według prawa uwzględnia się również zwolnienia podatkowe, które dotyczyć mogą takich obiektów jak, budynki gospodarcze służące działalności leśnej lub rybackiej. Budynki położone na gruncie gospodarstwa rolnego, które służą tylko tej działalności, mogą również skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Ponadto korzystają z tego również budynki i grunty zabytkowe, muzealne, nieruchomości rezerwatów przyrody, budynki i grunty szkolne, oświatowe, grunty, altany i działki o powierzchni zabudowy do 35m2. Wszelkie publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których dotyczy system oświaty, również korzystają z takiej możliwości. Ponadto wszelkiego typu kluby dziecięce, żłobki publiczne i niepubliczne mają prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Do tej grupy zaliczyć można również instytuty badawcze, wraz z przedsiębiorstwami, które wyróżniają się statusem badawczym, rozwojowym nie są zobligowane do płacenia podatku od nieruchomości i gruntów.

Podatek jest czymś oczywistym i nie zawsze można uniknąć płacenia określonej stawki. Można też zauważyć, że każdego roku kwoty podatków rosną, aczkolwiek zdarzają się wyjątki, tak jak wyżej wspomniana Zielona Góra, która nie zdecydowała się na maksymalną stawkę podatku od nieruchomości. 

Zobacz też opinie o skupie nieruchomości

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]