Klucze

Mieszkanie po rozwodzie. Do kogo należy, jakie są sposoby podziału?

Obok kwestii związanych ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi, wspólne mieszkanie to jeden z największych powodów konfliktu między rozwodzącymi się małżonkami. To, komu i w jakiej części przypadnie ono po rozwodzie, nabiera szczególnego znaczenia, gdy żaden z małżonków nie posiada innego mieszkania, do którego ewentualnie mógłby się przeprowadzić. Mieszkanie to też najczęściej najcenniejszy składnik wspólnego majątku małżonków, dlatego warto wiedzieć, jakie mogą być jego losy i co po rozwodzie mogą zrobić z nim byli małżonkowie.

Wspólne mieszkanie po rozwodzie

W chwili zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tego momentu, nabyte w trakcie małżeństwa określone przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego. Za pomocą odpowiedniej umowy, małżonkowie mogą oczywiście wspólność majątkową rozszerzyć, ograniczyć, a nawet całkowicie z niej zrezygnować.

Często przy zawarciu małżeństwa towarzyszy zakup nowego, wspólnego mieszkania. Przy klasycznej wspólności ustawowej i założeniu, że mieszkanie zostało kupione ze wspólnych środków, zawsze będzie ono wchodzić w skład majątku wspólnego. Dotyczy to również jego całego wyposażenia (meble, sprzęty kuchenne, wyposażenie łazienki itp.).

Gdy sąd orzeka w wyroku rozwód, między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Nadal są oni współwłaścicielami przedmiotów majątkowych wchodzących w skład wspólnego majątku, jednak jest to już zwykła współwłasność ułamkowa. Od woli małżonków zależy, co stanie się dalej z poszczególnymi składnikami majątku. Jeżeli będą w tej kwestii zgodni, mogą dokonać podziału majątku wspólnego po rozwodzie w drodze umowy przed notariuszem. Mogą wtedy określić, że np. po rozwodzie, mieszkanie w całości przypada jednemu małżonkowi, który dokonuje spłaty udziału drugiego małżonka.

Małżonkowie mogą również sprzedać wspólne mieszkanie, a uzyskaną kwotę podzielić wedle uznania. Należy też pamiętać, że każdy z byłych małżonków może zawsze swój udział w mieszkaniu sprzedać, niezależnie od ustaleń z drugim małżonkiem. Warto w tej kwestii zapoznać się z naszą ofertą dotyczącą skupu udziałów w mieszkaniach. Co ważne, możliwość podziału wspólnego majątku istnieje również przed orzeczeniem o rozwodzie przez sąd. Potrzebna jest do tego jedynie odpowiednia umowa majątkowa małżeńska znosząca wspólność ustawową między małżonkami.

Rozwód a mieszkanie wspólne – kiedy sąd decyduje o wspólnym mieszkaniu

W przypadku, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia odnośnie wspólnego majątku, w skład którego wchodzi wspólne mieszkanie, pozostaje droga sądowa. Wówczas możliwe są w tej kwestii dwa rozwiązania. 

Pierwsze zakłada podział wspólnego mieszkania po rozwodzie przez sąd. Na zgodny wniosek stron, w wyroku orzekającym rozwód, sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków. Drugi małżonek musi wyrazić zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Sąd decyduje się na takie rozwiązanie o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Warunkiem jest również to, aby przeprowadzenie takiego podziału nie powodowało nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Drugie rozwiązanie to podział majątku już po rozwodzie, w osobnym postępowaniu sądowym. W tym celu jeden z byłych małżonków musi złożyć do właściwego ze względu na położenie majątku sądu rejonowego odpowiedni wniosek o wszczęcie postępowania. Podział majątku, przeważnie, musi obejmować cały majątek wspólny, jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd może zgodzić się również na dokonanie podziału tylko co do określonej części majątku (np. obejmującego tylko podział mieszkania po rozwodzie). Należy wtedy przedłożyć w sądzie szczegółową listę przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, zarówno rzeczy ruchomych (np. samochód), jak i nieruchomości (działki, lokale mieszkalne). Dobrze jest też od razu wskazać rynkową wartość poszczególnych składników. W  tej kwestii warto skorzystać z naszej darmowej oferty jaką jest wycena online.

Rozwód a mieszkanie wspólne – sposoby podziału

Sądowy podział mieszkania po rozwodzie może być przeprowadzony na trzy sposoby

  1. przyznanie przez sąd mieszkania jednemu z małżonków przy jednoczesnej spłacie udziału drugiego małżonka,
  2. fizyczny podział mieszkania na dwa osobne – gdy budowa mieszkania to umożliwia, dlatego w praktyce bywa rzadko stosowany,
  3. tzw. podziału cywilny, czyli sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej ze sprzedaży kwoty proporcjonalnie między byłych małżonków. W takiej sytuacji często trzeba szybko znaleźć chętnego kupca, co bywa niełatwe, dlatego warto zainteresować się naszą ofertą skupu nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *